Dagvattenmagasin

Prefabricerade lösningar för dagvattenhantering som levererar klimatsäkringar direkt till byggplatsenStäderna växer och så gör även populationen. Detta resulterar i större områden med vägar, parkeringar och bostäder. Det skapar ofta stora utmaningar med avledning av regn och ytvatten från den ökande mängden nederbörd. Vi erbjuder fyra olika typer av prefabricerade dagvattenmagasin, alla med olika egenskaper och fördelar som kan hjälpa till att hantera dagvattnet.

Prefabrikation enligt kundspecifika mått ger 100% täthet och ett dagvattenmagasin som är redo för installation på byggplatsen

Allt membranarbete på magasinet utförs under kontrollerade förhållanden inomhus. Det innebär att vi kan modellera och justera magasinen efter kundens önskemål och behov, samtidigt som vi kan kontrollera att skyddsduk, HDPE- och EPDM-membran som täcker magasinen är 100% täta.

Enkel hantering och snabb installation på byggplatsen

När de prefabricerade magasinen har tillverkats enligt kundens önskemål transporteras de direkt från fabrikshallen till byggplatsen där de hissas ner i hålet och är redo för installation. Detta innebär att kunden kan få ett färdiginstallerat dagvattenmagasin på en dag. Om dagvattenmagasinet skulle monteras på byggplatsen skulle det vanligtvis ta 3 till 4 dagar beroende på vädret.

Det färdiga magasinet sänks ner i ett hål som endast behöver vara en meter bredare än själva magasinet. Detta sparar tid och pengar vid grävning, eftersom man behöver flytta mycket mindre jord jämfört med traditionella lösningar som byggs på plats och kräver ytterligare arbetsutrymme för installatörerna.
K-MAG Kapillärmagasin


Prefabricerat magasin för lagring och underbevattning av regnbäddar

S-MAG DagvattenmagasinS-MAG är ett prefabricerat uppsamlingsmagasin för dagvatten

I-MAG infiltrationsmagasin


I-MAG är ett klassiskt magasin för effektiv filtrering av regnvattenKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se