Dagvattenmagasin

Prefabricerade lösningar för dagvattenhantering som levererar klimatsäkringar direkt till byggarbetsplatsenVåra städer växer och det gör även populationen. Detta resulterar i flera områden med befästade områden för vägar, parkering och bostäder. Det orsakar ofta stora problem för att avleda regn och ytvatten från den ökande mängden nederbörd. Vi erbjuder fyra olika typer av prefabricerade dagvattenmagasin, alla med olika egenskaper och fördelar som kan hjälpa till att hantera dagvattnet.

Prefabrikation enligt kundspecifika mål ger 100% täthet och ett dagvattenmagasin färdigt för installation på byggarbetsplatsen

Allt membranarbete på magasinet utförs under kontrollerade förhållanden inomhus. Det innebär att vi har möjlighet att modellera och justera magasinen efter kundens önskemål och behov, samtidigt som vi kan kontrollera att skyddsduk, HDPE- och EPDM-membran som täcker magasinen är 100% täta.

Enkel hantering och snabb installation på byggarbetsplatsen

När de prefabricerade magasinen är tillverkade enligt kundens önskemål körs de direkt från fabrikshallen till byggarbetsplatsen där de hissas ner i hålet och är klara att installeras. Detta innebär att kunden kan ha ett färdiginstallerad dagvattenmagasin på en dag. Skulle dagvattenmagasinet monteras på byggarbetsplatsen skulle det vanligtvis ta 3 till 4 dagar, beroende på vädret.

Det färdiga magasinet sänks i ett hål som är endast behöver vara en meter bredare än själva magasinet. Detta sparar tid och pengar vid grävning, eftersom mycket mindre jord kommer att flyttas jämfört med traditionella lösningar som byggs på plats och kräver ytterligare arbetsutrymme för installatörerna.
K-MAG Kapillärmagasin


Prefabricerat magasin för lagring och underbevattning av regnbäddar

S-MAG DagvattenmagasinS-MAG är ett prefabricerat uppsamlingsmagasin för dagvatten

I-MAG infiltrationsmagasin


I-MAG är ett klassiskt magasin för effektiv filtrering av regnvattenKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se