Prefabricerade uppsamlingsmagasin för dagvatten

4 Prefabricerade lösningar till klimatsäkringar som levereras färdiga direkt till byggarbetsplatsenPrefabricering under kontrollerade förhållanden ger 100% täthet

Allt membranarbete på magasinet utförs under kontrollerade förhållanden inomhus. Det innebär att det är möjligt att modellera, justera och kontrollera att HDPE- och EPDM-membranen som täcker magasinen är 100% täta.Enkel hantering och snabb installation på byggarbetsplatsen

När det prefabricerade magasinet är tillverkade enligt kundens önskemål, körs de direkt från fabrikshallen till byggarbetsplatsen där den är redo att installeras. På så sätt har byggarbetsplatsen potentiellt en ny dagvattendepå innan arbetsdagens slut.

Tidigare skulle det normalt ta tre till fyra dagar att installera ett magasin beroende på vädret, men med prefabricerade magasin kan det vara igång på en dag. Detta sparar byggprojektet mycket dyrbar tid och projektet kan förkortas. När magasinet levereras till byggarbetsplatsen är det enda som krävs att det installeras i ett hål på en yta som är jämn och fri från sten och skarpa föremål. Det är därför inte beroende av väder och vind, och schaktet kan återfyllas samma dag.

Det färdiga magasinet sänks i ett hål som är endast behöver vara en meter bredare än själva magasinet. Detta kommer att spara tid och pengar vid grävning, eftersom mycket mindre jord kommer att flyttas jämfört med traditionella lösningar som byggs på plats och kräver ytterligare arbetsutrymme för installatörerna.

Kontinuerlig utveckling säkerställer nya och uppdaterade uppsamlingsmagasin

Vi utvecklar ständigt de prefabricerade uppsamlingsmagasinen. Därför har de funktioner utöver det som är standard.

Idag kan vi till exempel producera och leverera magasin med integrerad utloppsregulator samt att vi erbjuder lösningar med kapillär effekt i magasinet, där det förorenade vattnet behålls under skyfall. Vattnet kan sedan användas för underbevattning av träd eller planteringar under torra perioder.

Vi har utöver det en lösning som kombinerar uppsamling och infiltration. När du har behov av ett prefabricerat uppsamlingsmagasin som renar vatten i ett integrerat filterskikt kan vi även leverera det.

Följ de prefabricerade magasinens väg från produktionshall till installation på byggarbetslatsenFölj de prefabricerade magasinens väg från produktionshall till installation på byggarbetslatsenS-MAG uppsamlingsmagasin

Prefabricerede uppsamlingsmagasin för dagvatten


LÄS MERK-MAG kapillärmagasin

Prefabricerade kapillärmagasin för uppsamling av dagvatten och underbevattning av träd och planteringar
​​​​​​

LÄS MERC-MAG kombimagasin

Prefabricerade kombimagasin för infiltration och uppsamling av dagvatten


LÄS MERI-MAG infiltrationsmagasin

Prefabricerade infiltrationsmagasin för effektiv infiltration av dagvatten


LÄS MER

Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på