Samigrid Asfaltarmering (2)

SamiGrid asfaltarmering

Asfaltarmeringsnät för betongbeläggningar

Bromsar spridningen av sprickor i betongbeläggningar

SamiGrid armeringsnät är speciellt utvecklat för att effektivt kunna bromsa spridningen av sprickor i samband med reparation av betongbeläggningar.

Armeringsnätet är ett kompositmaterial bestående av ett högmodulärt asfaltarmeringsnät i polyvinylalkohol kombinerat med en non-woven duk.

Polyvinylalkohol har mycket god motståndskraft mot betongens höga pH-värden, vilket gör SamiGrid asfaltarmering speciellt lämpad för reparation av betongytor. Både non-woven duken och armeringsnätet har en bitumenbaserad ytbeläggning som ger god vidhäftning.

Fördelar med SamiGrid asfaltarmering

  • Stor motståndskraft mot betongens höga pH-värden
  • Den bitumenbaserade ytbeläggningen ger god vidhäftning på betong
  • Hög motståndskraft mot alkaliska miljöer
  • Ger kraftig förstärkning och tätning
  • Motståndskraft mot höga temperaturer
  • Tål långsiktig dynamisk belastning
  • Hög motståndskraft mot installationsskador

Ladda ner

  • Huesker asfaltförstärkning - Broschyr

  • SamiGrid asfaltarmering - Tekniskt datablad

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag