Kokosnet 900X900px 2

Erosionsskydd och ogräskontroll

Professionella helhetslösningar för erosionsskydd och ogräskontroll

Permanenta och biologiskt nedbrytbara

erosionslösningar

Vi erbjuder ett komplett sortiment med lösningar för erosionsskydd och ogräskontroll av torra och leriga slänter, kustsäkring och hamnbyggnation.

I vårt sortiment har vi både biologiskt nedbrytbara och permanenta erosionslösningar. Vilken produkt du ska använda beror framförallt på en rad lokala förhållanden som:

  • Släntens lutning och längd
  • Är det en befintlig eller nybyggd slänt?
  • Om det finns vattentryck i jorden och/eller avvattning, t.ex. nerför slänten från ett område högst upp på slänten
  • Val av vegetation

Välj den bästa erosionsskydd

Produkter för erosionsskydd är tillverkade både av biologiskt nedbrytbara material och plastbaserade material. I vissa fall är det optimalt med en nedbrytbar lösning som helt försvinner efter att växtligheten har tagit över och i andra fall är det nödvändigt med en permanent lösning. Ofta är en kombinerad ogräs- och erosionslösning den bästa lösningen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag