Armater 1182X688

Armater geoceller erosionsskydd

Erosionsskydd för sluttningar med dåliga växtförutsättningar

Geocellerna förankras vågrätt på toppen av slänten eller på avsatser som har etablerats i slänten, och fylls därefter med jord, sten eller annat passande fyllnadsmaterial. Geocellerna fästs med jordspett över hela ytan.

Armater geoceller fästs vid lutningen med jordspjut och speciella rektangulära stålkedjor sk. "Buckles" som säkerställer god kontakt med cellerna. Det används ca 1 jordspjut per m2.

Fördelar med användning av Armater geoceller

  • Geocellerna har en permeabilitet på tvären i cellerna som motverkar risk för vattenansamlingar i cellerna
  • Enkel och flexibel montering
  • Hög draghållfasthet och rivstyrka

Armater geoceller produceras av en specialframställd polyester/polyamid geotextil. Cellerna skärs ut med en höjd på 10 cm och sys sedan samman till hexagonala celler, de ser ut som honungskakor i bikupor. Armater levereras som standard i paneler med dimensionen 6,10 x 10 m vilket motsvarar 61 m²/panel.

Ladda ner

  • Armater Geoceller - Tekniskt datablad

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag