Ecraster Erosionssikring 900X900px 2

ECORASTER permanent erosionsskydd

Permanent erosionssskydd av extremt branta slänter och dagvattenbassänger

Robust lösning för våta slänter

Erosionsskydd med ECORASTER är en mycket robust lösning som vanligtvis används i dagvattensbassänger, diken, mycket branta slänter samt små projekt som till exempel längs trappor och rutschkanor på lekplatsvallar.

Fördelar med ECORASTER

  • Skyddar mot erosion från vatten och vind  
  • Kan eftersås med gräsfrön eller liknande  
  • Praktiska block som klickas samman till en sammanhängande matta
  • Enkel att anpassa efter små och komplicerade slänter  
  • Blocken kan smältas ned och återvinnas till 100 %

Snabb och enkel installation av Ecoraster

ECORASTER levereras som sammankopplade plattor på 1,33 m2 bestående av 12 block. De förmonterade plattorna och den låga vikten underlättar utläggningen, även på komplicerade och svåråtkomliga områden. Vår erfarenhet visar att det tar en timme för en person att lägga ut 100 m2 plan yta. Härtill kommer utläggning av flis, jord eller grus och eventuell grässådd. Blocken tillpassas enkelt med till exempel en fogsvans, cirkelsåg eller grensax.

Erosionsskydd - Ecoraster

 

Miljöneutral, effektivt och flexibelt erosionssskydd

Ecoraster-blocken är mycket flexibla och kan enkelt anpassas till terrängens eventuella mjuka kurvor och branta slänter. ECORASTER kan levereras i tjocklekar om 30, 40 och 50 mm. Blocken läggs ut och säkras vid behov med spett innan de fylls med mulljord och sås med gräsfrön. Det går även att lägga ut rullgräs eller sedummattor på ecoraster.

ECORASTER erosionssäkring är designade med ett unikt säkerhetslåssystem som garanterar en fast sammanlåsning av varje enskilt block. Vid utläggningen låses de in i varandra så att det bildas en hel, sammanhängande yta. Materialet är motståndskraftigt mot ammoniak och alkali och tål temperaturer från –50 grader till + 90 grader.

ECORASTER har tillverkats av LPDE som är ett 100 % miljöneutralt återvinningsbart material som tål stor belastning och hård frost utan att spricka. Ecoraster-blocken omfattas av 20 års produktgaranti.

Ladda ner

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag