Enkamat 3000X1000px

Enkamat erosionsmattor

Enkamat erosionsmattor är ett flexibelt alternativ till betong-, asfalt- och stenlösningar

Enkamat erosionsmattor är utvecklade för att hjälpa naturen att etablera växtlighet för permanent erosionsskydd av slänter, bäckar, vallar, diken, kanaler, utlopp, kustlinjer och andra utsatta områden som ofta påverkas av erosion.

Enkamat erosionsmatta är en tredimensionell polyamidmatta för omedelbart och bestående skydd av alla typer av slänter.

Erosionsmattan har samma struktur på båda sidor och över 90% av mattans volym kan fyllas med jord. Detta säkerställer en bättre etablering och ögonblicklig stabilisering av slänterna, samtidigt som det ger bättre förhållande för etablering av växtlighet.  

Enkamatmattans hårda trådstruktur förhindrar effektivt marken från att eroderas till en karg slänt med rännilar efter ett regnoväder eller hårda vindar, samtidigt som den armerar växternas rotsystem.

Enkamat - erosionsskydd i praktiken

Enkamat är mycket flexibel produkt som kan användas till en många ändamål. Enkamat erosionsmattor används dock främst inom tre huvudområden.

 • Som erosionsskydd vid dammar och slänter
 • Som erosionsskydd av åbrinkar
 • Som stöd vid plantering på branta slänter och geomembraner

Erosionsskydd av vallar och slänter

Enkamat 7100W/20PET används i projekt med frösådd på brant och stenig mark.

Enkamat erosionsmattan kombinerar mattans karakteristiska tredimensionella struktur med ett armerande polyestergeonät. Nätet är tillverkat av högmodulärt polyestergarn som skyddas av en PVC-beläggning.

Kombinationen av mattstrukturen med ett geonät med stor styrka (18 kN/m) hjälper planteringar att utvecklas under de ogynnsamma förhållanden som ofta råder i steniga och eroderade sluttningar.

Enkamat 7010W/20PET är ett flexibelt fästlager som håller kvar jorden och främjar groningen. Enkamat 7010W/20PET används på steniga sluttningar som utsätts för väder och vind, i stadsområden och på sluttningar i vägkonstruktioner där det arbetas enligt ”gräv-och-fyll-igen”-principen. På mycket branta sluttningar fylls och sås Enkamat 7010W/20PET med hjälp av hydraulisk sprutteknik. Krypande och klättrande växter kan också armera planteringen.

 

Erosionsskydd av åbrinkar

Tät plantering är grunden för naturligt erosionsskydd i åbrinkar. Men det kräver ett starkt rotsystem som främjas av ett konstgjort rotsystem eller liknande. Gröna brinkar är en ekologiskt förnuftig barriär som harmoniskt smälter in landskapet. Denna aspekt används allt oftare vid planering och (åter)uppbyggnad av miljövänliga brinkar för att förbättra miljön i bostads- och rekreationsområden.

Tack vare Enkamatmattans stora vattengenomtränglighet, vikt (20 kg/m2) och det omgående skydd den ger, används Enkamat A20 i allt högre grad som brinkskydd för att förhindra erosion i och under vattenlinjen.

Standard Enkamat kan etableras från ca 0,5 m över vattenytan och säkrar därmed ett effektivt erosionsskydd.

Planteringsstöd på branta slänter och geomembran

Enkamat 7100W/20PET är ideal i projekt med frösådd på brant och stenig mark. Enkamat 7010W/20PET kombinerar mattans karakteristiska tredimensionella struktur med ett armerande polyestergeonät.

Erosionsmattans stora allsidighet ger också möjlighet för användning utöver erosionsskydd och etablering av växtlighet, bland annat vid anläggning av idrottsplatser, gröna lekplatser och parkeringsytor, där Enkamat 7020 passar bäst. Enkamat förlänger bland annat livslängden för en fotbollsplan två till tre gånger.

Flera typer Enkamat för olika behov

Enkamatsortimentet består av tre övergripande typer av erosionsmattor; Enkamat, Enkamat A och Enkamat W.

 • Denna standardtyp erosionsmatta är baserad på en öppen struktur, som är fylld med jord på anläggningsplatsen. Mattan är särskilt lämplig för sluttningar där gräs önskas. Enkamat-erosionsmattan finns i två varianter, 70-serien och 72-serien.

  70-serien är baserad på en enhetlig öppen struktur, vilket gör det relativt enkelt att fylla mattan med t.ex. matjord. Denna typ är särskilt lämplig för torra sluttningar. Mattorna finns i tjocklekar på 10 mm och 18 mm, som väljs beroende på belastning och påverkan.

  72-serien har en platt baksida. Därför är det möjligt att låta mattan rymma 2-6 mm skarpt kornigt grusmaterial. Detta gör typen lämplig för användning vid vattenlinjen i bäckar etc. Mattan finns i tjocklekar på 10 mm och 16 mm som väljs beroende på vattenhastighet.

 • Enkamat A är en högpresterande 22 mm tjock special-erosionsmatta som innehåller ett fyllt mineralfiltermed av 2-6 mm stenmaterial som är sammanbundet med bitumen.

  Denna prefabricerade hållbara erosionsmatta är flexibel och vattengenomsläpplig och tillåter att det som planteras kan växa igenom. Enkamat A används där vegetation har liten chans att etableras, vanligtvis i och under vattenlinjen i sluttningar vid bäckar.

 • Enkamat W är en geokompositprodukt med ett förstärkt polyestergeonät. Kombinationen av den öppna enkamatstrukturen och geonätets höga draghållfasthet gör Enkamat W mycket lämplig som friktion i mycket branta sluttningar och hala membran, som kräver vegetation på ett förstärkt jordlager.

Ladda ner

 • Enkamat erosionsmatta - Broschyr

 • Enkamat Erosionsmatta - Tekniskt datablad

  Enkamat erosionsmatta - Säkerhetsdatablad

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag