Incomat 3000X1000px

Incomat geosyntetisk betongmadrass

Effektivt kust- och erosionsskydd av vägbankar och slänter

Flytande betong står emot naturens krafter

Kraftiga stormar och höga vattennivåer är upphov till många problem med erosion av våra kuststräckor, sjöstränder, kanaler eller utlopp. Incomat betongmadrasser förenar flexibilitet och filteregenskaper samt ger effektivt skydd mot naturens krafter.

Incomat betongmadrass består av två geosyntetiska tygskikt som är sammanvävda på ett unikt sätt som gör det möjligt att fylla på med flytande betong i madrassen.

Incomat betongmadrasser kan skapa ett permanent erosionsskydd både ovanför och under vattenlinjen. Lösningen är också lämplig för tätning och erosionsskydd av nedgrävda rörledningar eller kablar samt för att täcka konstruktioner.

Fördelar med Incomat betongmadrasser

 • Stor deformationsförmåga – anpassar sig till underlaget
 • Snabb och tidseffektiv installation 
 • Hög mekanisk styrka
 • Sömlös montering är möjlig med användning av dragkedja
 • Projektspecifika lösningar - anpassade till det enskilda projektet
 • Olika storlekar på madrassen

Användningsområden

 • Kustsäkring
 • Bottensäkring i hamnanläggningar
 • Överflödesskydd vid översvämning
 • Kantskydd vid sjöar och kanaler
 • Tätning av deponier
 • Skydd av rör eller kablar

Incomat betongmadrass

​​​​​​​Incomat betongmadrass finns i fyra varianter

 • Incomat standard är en solid enhetligt profilerad betongmadrass. Betongmadrassen är konstruerad med ett kontinuerligt fast tvärsnitt för effektivt och säkert erosionsskydd samt tät försegling efter påfyllning av betong.

 • En profilerad betongmadrass med inbyggda dräneringsfickor för stort hydrauliskt tryck och flexibilitet. Incomat Flex används primärt som erosionssäkring av banker och slänter där det även finns ett behov av dränering.

  Incomat Flex för slänter och flodbäddar (EN)
 • Incomat FP profilerade betongmadrass med många dräneringsfickor som säkerställer en låg hydraulisk tryckpåverkan. Incomat FP används vanligen för slänter, men också som ett skyddande skikt från grundvatten.

 • Betongmadrassen är kanalsydd med filter i geotextil. Denna typ är speciellt lämplig för permanent erosionsskydd av slänter, där man önskar plantera. Efter utläggning kan geotextilen skäras i för att möjliggöra plantering.

Ladda ner

 • Incomat betongmadrass - Broschyr (EN)

  Incomat - För slänter och flodbäddar (EN)

 • Incomat Standard 20.108 - Tekniskt datablad

  Incomat Standard 20.112 - Tekniskt datablad

  Incomat Standard 20.118 - Tekniskt datablad

  Incomat Standard 20.130 - Tekniskt datablad

 • Incomat - Referens: Kanalbygge i Frankrike (EN)

  Incomat - Referens: Kanalbygge i Taiwan (EN)

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag