Peamacell Loadsupport 1182X688px

Geceller

Permacell geoceller

Effektiv stabilisering av mjuk mark och flexibelt erosionsskydd av branta sluttningar

Permacell Geocell har en lätt och flexibel tredimensionell panelstruktur av perforerad högdensitetspolyeten (HDPE). Panelerna är sammansvetsade vid alla skarvar och när cellerna är fyllda bildas en stark mekaniskt stabiliserad 3-dimensionell struktur.

De perforerade panelväggarna möjliggör samtidigt horisontell vattentransport och säkerställer att alla rotnätverk kan etablera sig fritt mellan cellväggar.

Om Permacell geocellerna ska användas för att stabilisera mjuk mark placeras dessa normalt direkt på en plan och jämn yta som eventuellt är täckt med geoarmering eller geotextil.

Fördelar med Permacell geoceller

  • Beständigt HDPE-plastmaterial
  • Lätt och flexibel
  • Finns i flera cellhöjder
  • Formstabila perforerade panelväggar
  • Horisontell dränering (eller "dränering i plan")
  • Stark 3D-struktur

Så går stabilisering med Permacell till i praktiken

Här är ett exempel på hur stabilisering av mjuk mark kan byggas med Permacell geoceller:

Asfalt: projektspecifik tjocklek
Geotextil: BG-TEX
Permacell geoceller höjd 75 mm – 300 mm – fylls med 8-32 mm krossat material som komprimeras
Geonät: GS-Grid / Tensar TriAx beroende på trafikbelastning
Geotextil: BG-TEX

Montering sker genom att sektionerna sträcks över området och fixeras med Ø10 mm stålspikar, som har en längd som är anpassad till underlaget. Cellerna fylls sedan med fyllnadsmaterial som kan komprimeras beroende på geocellernas funktion.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!