Tektoseal 900X900px 3

Tektoseal bentonitmattor

Skydda grundvattnet mot föroreningar med bentonitmattan Tektoseal

Tektoseal bentonitmembran är ett avancerat, noga komponerat system. Det består av robusta geotextiler, som innehåller granulerat natriumbentonit. Med hjälp av den senaste produktionsutrustningen bearbetas komponenterna med en speciell nålstansningsteknik med hög precision som skapar ett homogent tätningslager över hela mattans yta.

Den höga inre friktionsvinkeln som uppnås med den speciella nåltekniken ger den färdiga produkten en hög allroundstabilitet, även under tunga belastningar. De speciella tillverkningsteknikerna gör Tektoseal bentonitmembran till en mycket ekonomisk och miljövänlig lösning.

Snabb installation och goda vattentätningsegenskaper med Tektoseal

Det tunna, högpresterande och enhetliga bentonitmembranet kombinerar en snabb, strukturellt kontinuerlig installation med utmärkta vattentäthetsegenskaper. De optimerade friktionsegenskaperna och den låga känsligheten för sättningar gör också Tektoseal bentonitmembran perfekt för branta sluttningar.

Mindre utgrävningsmängd, bättre strukturkapacitet och praktisk vid kritiska lutningar

När du använder ett Tektoseal bentonitmembran får du dessutom lägre utgrävningsvolymer och mindre tätningsmaterial än när du använder konventionella mineralmembran. Detta hjälper till att bevara naturresurserna samtidigt som kapaciteten för den färdiga strukturen ökar. Tektosealmembranet finns med en sandbelagd beläggning på en eller båda ytorna. Detta ger en betydande fördel jämfört med standardmodeller, särskilt vid kritisk lutning.

Bentonitmembranets självreparerande effekt ger extra lång hållbarhet

​​​​​​​Kompositproduktens höga kemiska beständighet och bentonitens långa livslängd säkerställer en god långsiktig prestanda. Även mindre mekaniska skador åtgärdas automatiskt av det inkapslade och mycket svällbara bentonitmaterialet. Denna självreparerande effekt ger extra säkerhet, vilket är en extra fördel jämfört med traditionella HDPE-membran.

Fördelar med Tektoseal bentonitmembranen

  • Mindre jordbearbetning / transport av utgrävningsmaterial
  • Bättre tätning än med vanliga minerallösningar
  • Hög skjuvhållfasthet genom stansning av precisionsnålen
  • Enkel installation med låg dammbildning
  • Självläkande effekt för att avhjälpa små oupptäckta skador

Ladda ner

  • Tektoseal bentonitmatta - Broschyr

  • Tektoseal - Installationsanvisningar

  • Tektoseal bentonitmatta - Tekniskt datablad

Tektoseal 900X900px 1

Bentonitmembranets tre komponenter

- Ett toppskikt av non-woven geotextil
- Ett mellanliggande skikt av granulerad natriumbentonit för tätning
- Ett baslager av bärmaterial framställd av vävd textil med hög draghållfasthet

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!