Blandede 2013 042

BG-TEX non-woven geotextil

Geotextil för vägbyggen, kustskydd och membranskydd

När det gäller separation, skydd, dränering och filtrering vid vägbyggande, kustskydd och membranskydd är BG-TEX idealisk

Vi erbjuder en mängd olika typer av BG-TEX geotextilier i polypropen som alla har goda hållfasthets- och deformationsegenskaper. För filtreringsprojekt rekommenderar vi att du använder tunna dukar, tjockare dukar används när du vill uppnå bäst resultat i samband med dränering i dukens plan.

Med BG-TEX geotextil får du:

 • Goda hållfasthets- och deformationsegenskaper
 • Bra separations- och filtreringsegenskaper
 • De tjocka dukarna är lämpliga för dränering
 • De tunna dukarna är bäst för filtreringsuppgifter

Hög hållbarhet och goda mekaniska egenskaper

BG-TEX är en traditionell nålfiltad geotextil som är framställd av svart polypropen och därefter värmebehandlad. Denna produktionsmetod säkerställer geotextilens hållbarhet och mekaniska egenskaper.

BG-TEX styrka gör den idealisk som separationslager i konstruktioner. Här förhindrar geotextilen att materialen blandas, samtidigt som den är permeabel för vatten. Underlagets bärförmåga ökas och materialförbrukningen reduceras.

Användningsområden

• Vägbyggen
• Fundament och betonggjutning

Lär dig mer om geotextils primära funktioner

Separation

 • Separerar material så att de inte blandar sig
 • Minskar materialförbrukningen och bevarar underlagets bärkapacitet

Skydd

 • Tryckutjämnar och minskar belastningen från skarpa föremål till underlaget
 • Dåligt underlag kan bibehållas och grovt skarpt kornmaterial kan läggas ut på membran eller viktiga konstruktionsdelar
 • Skyddar underliggande strukturerna mot inträngning och förlänger livslängden

Filtrering

 • Bibehåller fina partiklar, men tillåter vatten att passera
 • Separerar material och säkerställer att större partiklar inte leds till, till exempel avlopp.
 • Förlänger livslängden på dränering och behåller bärförmågan hos de omgivande materialen.

Dränering

 • Möjliggör vattentransport i horisontell/vertikalt plan samtidigt som fina partiklar hålls kvar.
 • Separerar material så att de inte blandar sig
 • Minskar materialförbrukningen och bevarar underlagets bärkapacitet

Non-woven – nålfiltad filterduk

BG-TEX består av mycket tunna fibrer, som nålas samman för att bilda en nästan tredimensionell duk. Detta gör att du kan sträcka och förlänga bordsduken mycket utan att den går sönder. En nålfiltad geotextil säkerställer ett stort vattenflöde och en liten poröppning, vilket innebär att små fasta partiklar bibehålls.

Ladda ner

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag