Hate Vattenretentionsduk Geotekstil 1182X688px (1)

HaTe® M vattenretentionsduk

Non woven-vattenretentionsduk för magasinering av vatten på gröna tak

HaTe M kan magasinera vatten upp till åtta gånger sin egen vikt

HaTe M är en nålfiltad, mekaniskt bunden fiberduk med stor volym som kan användas som vattenretentionsduk för specifika typer av gröna tak.

Tack vare sin höga friktionsvinkel kan HaTe M användas direkt på ett asfaltpapptak med en taklutning på upp till 25 grader. Om en annan rotspärr används under duken är den rotspärrande foliens friktionsvinkel avgörande för taklutningen. Det kan vara nödvändigt att använda ytterligare friktionsåtgärder med geonät eller liknande i övergången.

Vattenretentionsduk - HaTe M

Ladda ner

  • Hate M vattenretentionsduk - Tekniskt datablad

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag