Ecoraster Bloxx 900x900px 5

Ecoraster Bloxx - en genomsläpplig beläggning

Fixa en dekorativ och effektiv genomsläpplig beläggning

Långvarig permeabel beläggning

Ecoraster Bloxx är en säker, effektiv och hållbar genomsläpplig och dränerande beläggning, där efterföljande skötsel och underhåll är minimalt.

Ecoraster Bloxx gör det möjligt för regnvattnet att rinna ner direkt i bärlagret. En liten kant runt utloppshålen hindrar smuts från att tränga ner i stödskiktet vilket annars kan förstöra permeabiliteten.

Ecoraster Bloxx är en unik lösning

Ecoraster Bloxx är en kombination av betongplattor och specialdesignade Ecoraster-ramar. Ramarna klickmonteras till en sammanhängande yta och kan enkelt knäppas ihop och integreras med det traditionella Ecoraster-systemet. När Ecoraster Bloxx-ramarna är utlagda, läggs betongplattorna efter önskade färger och mönster.

Effektiv avvattning, minimal skötsel och underhåll

Det unika med Ecoraster Bloxx är att dränering sker via själva ramen, vilken varken behöver spolning eller rengöring, och inte släpper igenom grus mellan plattorna. Många andra genomsläppliga beläggningar är baserade på det faktum att en del av systemet ersätts eller byts ut, eftersom permeabiliteten gradvis försämras eller försvinner helt.

Genomsläpplig beläggning - Ecoraster Bloxx

Miljövänlig och resistent genomsläpplig beläggning

Ecoraster Bloxx är framställt av LDPE (Low Density Polyethylen) från en produktion som uteslutande drivs av biogas och vindkraft. LDPE är ett 100 % miljöneutralt återvinningsbart material, som kan smältas om och återvinnas otaliga gånger. Ecoraster Bloxx är en flexibel produkt, som tål stor belastning och hård frost utan att spricka. Detta är vanligtvis inte fallet med block av HDPE och PVC som ofta spricker när de utsätts för kombinationen av extrema kyla och hård belastning.

Vi har arbetat med Ecoraster i över 20 år och vi tillhandahåller 20 års produktgaranti.

Ecoraster Bloxx beläggning är enkel att lägga ut och montera

Ecoraster Bloxx levereras som sammanhängande plattor bestående av 12 block på 1,33 m2 per block. Ecoraster plattorna anpassas enkelt med en vinkelslip eller sticksåg, och blockens stora flexibilitet och den låga vikten gör det enkelt att lägga Ecoraster Bloxx och skapa en snygg och effektiv genomsläpplig beläggning. Vår erfarenhet visar, att en person kan lägga ut 100 m2 Ecoraster plattor i timmen - utöver detta kommer iläggning av betongplattor.

I broschyren nedan kan du läsa mer om Ecoraster Bloxx och våra andra Ecoraster-produkter, eller kan du kontakta våra konsulter, som naturligtvis hjälper dig att hitta den optimala beläggningslösningen för ditt projekt. 

Effektivt och hålbart låssystem

Ecoraster-systemet säkras med ett unikt specialdesignat låssystem, som säkrar en permanent länk mellan de enskilda Ecoraster. Vid utläggning, låses plattorna i varandra för att skapa en sammanhängande permeabel beläggning. Samtidigt ger låsningssystemet en mycket stor tryckfördelning så att Ecoraster Bloxx kan användas till otaliga ändamål. Systemet har testats och certifierats med avseende på tryckhållfasthet.

Ecoraster-systemet är motståndskraftigt mot ammoniak och alkali och kan tåla temperaturer från minus 50 grader till + 90 grader.

  • En genomsläpplig beläggning tillåter överflödigt vatten att dräneras obehindrat. En genomsläpplig beläggning är vanligtvis uppbyggd av plattor och beläggningssten på ett bärlager som kan hantera vattenmängden.

    Ecoraster Bloxx genomsläpplig beläggning ger stor flexibilitet designmässigt eftersom färger och mönster kan kombineras fritt för att passa önskemål och krav för anläggningsplatsen.

    Ecoraster Bloxx genomsläpplig beläggning är således en funktionel och dekorativ lösning för både parkeringsplatser, uppfarter, terrasser och lager.

Ladda ner

ECORASTER Bloxx

Hör Torben Hoffmann berätta mer om ECORASTER

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag