Ecoraster 3000X1000px (1)

Ecoraster gräsarmering

ECORASTER blocken bidrar till en effektiv, permeabel och naturlig dränering

ECORASTER gräsarmering är en miljövänlig och hållbar produkt som ger en permeabel yta som går att beträda

Samtidigt får du gräsets gröna frodighet och förmåga till att fördröja och dränera regnvatten. Gräsarmeringen kombinerar således traditionell effektiv permeabel beläggning med gräsets gröna uttryck.

När du installerar gräsarmering med ECORASTER reducerar du behovet för andra dränerings- eller avvattningsinstallationer, då regnvattnet snabbt och effektivt återförs till naturen utan att belasta avloppssystemen.

Trycket på de lokala avloppssystemen minskas och den organiska gräsarmeringen hjälper till att skapa bättre luft i städerna, samtidigt som den höga avdunstningen av regnvattnet kyler stadsluften och minimerar uppvärmningen av staden.

Ecoraster gräsarmering är en miljövänlig produkt som ger en permeabel yta

Vad är gräsarmering?

Gräsarmering är ett miljövänligt permeabelt jordarmerings- och beläggningssystem för förstärkning av befästa områden som uppfart, parkeringsplatser och tillfartsvägar.

Gräsarmering förhindrar sporbildning, hål- och oregelbundenhet i vägar, möjliggör effektiv dagvattenhantering samtidigt som gräsarmeringen skapar en grön miljö som är lätt att underhålla.

Miljövänlig och resistent gräsarmering

ECORASTER blocken tillverkas av 100 % återvunnet LDPE (Lågdensitetspolyeten) från en produktion som drivs enbart med biogas och vindkraftverk. Detta är ett 100 % miljömässigt neutralt och återvinningsbart material som är flexibelt och samtidigt kan motstå höga belastningar och svår frost utan att brista. Detta är inte fallet med block av HDPE och PVC som ofta spricker vid kombinationen av extrem kyla och belastning. Denna produktion innebär att Ecoraster är en CO2 -neutral produkt.

Byggros har arbetat med Ecoraster-blocken i över 20 år, och vi ger 20 års produktgaranti.

Användningsområden

Gräsförstärkning används främst på platser där du önskar gröna ytor som samtidigt ska kunna användas för trafik. Eftersom gräsarmering motverkar slitage, fraser, väghål och ojämnheter, är Ecoraster gräsarmering perfekt för parkeringsplatser, brandvägar, bostadsområden, rabatter och idrottsområden.

ECORASTER levereras som sammanhängande plattor

Effektivt låssystem ger sammanhängande yta

Ecoraster-systemet säkras med ett unikt säkerhetslåssystem som ger en permanent sammankoppling av enskilda ECORASTER. Vid utläggning låser Ecoraster-plattorna sig fast i varandra vilket ger en helt sammanhängande yta. Samtidigt ger låssystemet en mycket stor tryckfördelning vilket gör att ECORASTER kan användas för många ändamål. Blocken är testade och certifierade med avseende på tryckhållfasthet.

ECORASTER är resistent mot ammoniak och alkalier, och kan motstå temperaturer från - 50°C till + 90°C.

Snabb och enkel utläggning av gräsarmering

ECORASTER levereras som sammanhängande plattor vilka består av 12 block på 1,33 m2 per block. Blockens höga flexibilitet och låga vikt gör det enkelt att lägga ut ECORASTER gräsarmering. Vår erfarenhet har visat att det normalt tar 1 timme för en person att lägga ut 100 m2. Utöver detta kommer utläggning av jord och grässådd. Blocken kan lätt anpassas med till exempel en handsåg, cirkelsåg eller en bultsax.

Ladda ner

  • Ecoraster gräsarmering - Broschyr

  • Ecoraster gräsarmering - Tekniskt datablad

Ecoraster Byggvarumbedömningen

Rekommenderad av Byggvarubedömningen

Ecoraster blocken är märkt som rekommenderad av Byggvarubedömningen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag