Anrin KE 200 900X900px 2

Avvattningsrännor för linjeavvattning

Säker och effektiv linjeavvattning

När regnvattenmängderna ökar och skyfallen blir fler efterfrågas ytterligare lösningar kring ytvattenrännor som behöver hantera överflödigt dagvatten. Vattenmassorna ska avledas från gator och trottoarer. Vi erbjuder ett gediget sortiment av prefabricerade avvattningsrännor i både plast och betong från Anrin.

Prefabricerade dräneringselement i plast- eller polymerbetong

ANRIN avvattningsrännor är en serie prefabricerade dräneringselement i plast- eller polymerbetong. Dräneringsrännorna finns i olika typer och dimensioner och med integrerade kantprofiler i både galvaniserat och rostfritt stål. Beroende på vilken typ av dräneringskanal du väljer, kan antingen trappfällningar, vattennivå sjunka eller ett inbyggt avloppsfall på 0,5% fastställas i dräneringsrännan.  

Gallerna fixeras med låssystemen TwistLock, RapidLock eller SnapLock som alla kännetecknas av:

  • En långvarig fixering även vid dynamisk belastning
  • Montering och demontering kräver inte specialverktyg
  • Skramlar inte vid hög trafikbelastning
  • Inga tvärsgående låsdelar i rännan när gallret tas bort

Ladda ner

  • ANRIN Linjeavvattningsssytstem - Broschyr

Hitta den lösning som passerar till ditt projekt

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag