Anrin KE 200 1182X688px

ANRIN KE Avvattningsrännor

Avvattningsrännor med kantskydd i rostfritt stål

ANRIN avvattningsrännor med kantskydd i rostfritt stål är en bra avvattningslösning i nybyggnation, gröna anläggningar och offentliga områden, likväl som de problemfritt hanterar dränering i industriområden med tung trafik.

ANRIN KE-100, KE-150 och KE-200 ytvattenrännor levereras båda inbyggda 5 ‰ droppar och utan fall, och kännetecknas av att vara:

 • Utformade med spänningsfria integrerade kantprofiler i galvaniserat eller rostfritt stål
 • Hållbara och motståndskraftiga mot korrosion och nedbrytning
 • Stabila och lätta att arbeta med eftersom de sätts ihop med patenterade UNILINK systemet
 • Flexibla med både T-skarvar och hörnskarvar som ger förbättrad anpassning för individuella behov​​​​​​​

Effektivt låssystem fixerar avvattningsrännorna enkelt och snabbt

Gallerna fixeras på KE-100 avvattningsrännorna med ANRINs patenterade TwistLock låssystem, medan KE-150 och KE-200 rännorna monteras med ANRINs SnapLock-system. Båda låssystemen har en lång rad fördelar:

TwistLock

 • Lätt att använda – Placera -> vrid ett varv = monterad
 • Montering och demontering utan användning av specialverktyg
 • Gallret skramlar och lossnar inte under trafikbelastning

SnapLock

 • Lätt att använda – Placera -> tryck på plats -> = monterad
 • Montering och demontering utan användning av specialverktyg
 • Hög motståndskraft mot tvärsgående krafter

Belastningsklass:

A 15 – E 600  - beroende på vilken avvattningsränna som monteras på.

Material: Polymerbetong

Ladda ner

 • ANRIN Avvatttningsrännor - Broschyr

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!