Groent tag 3000X1000px

Stödmurar och brolandsfästen

Flexibla lösningar som enkelt och effektivt kan integreras i landskapet

Gabioner är ett bra alternativ till traditionella murlösningar

De har många användningsområden, till exempel som stödmurar och fristående väggar, utjämning av ojämnheter i terrängen, rumsindelningar och trädgårdsväggar samt utsmyckning av byggnader och trädgårdar.

Gabionmurar finns även i varianter som används som bullerskärm. Vårt urval av Monotec gabioner är ett system med stödväggar och brolandfästen med en finish i exceptionell klass.

Vector Wall är vår egen specialutvecklade gabionmur, som vi utvecklade i samband med en offert till Köpenhamns Mini Metro 1996. Sedan dess har Vector Wall varit en stor succé som har uppförts i många varianter i olika delar av Sverige, Norge og Danmark.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag