K MAG 3 900X900px

K-MAG Kapillärmagasin

Prefabricerade magasin för lagring av regnvattnet

K-MAG serien  kombinerar ett traditionellt kapillärmagasin med ett dagvattenmagasin, som lagrar vattnet för senare användning

Konceptet bygger på att man i anslutning till en urgrävning placerar ett K-MAG kapillärmagasin under vårt specialdesignade tillväxtmedium, Klima-vext, där trädet etableras. Tillväxtmediet suger upp det lagrade regnvattnet, vilket ger trädet optimala tillväxtförhållanden i rotzonen.

En snabb, effektiv och hållbar lösning

Utgrävningen av marken behöver endast vara en meter bredare än själva K-MAG-magasinet. Grävning, placering av magasinet, fyllning med tillväxtmedia och etablering av träd och växter kan göras samma dag. Den övergripande strukturen tål tung trafik, vilket gör lösningen idealisk i samband med t.ex. vägalléer, vägbäddar och stenläggningar.

K-MAG kapillärmagasin är prefabricerade efter kundspecifika mått under kontrollerade förhållanden. Magasinen levereras färdigmonterade, vilket är unikt, direkt till byggplatsen där de är redo för installation. Kapillärmagasin kan anslutas både serie och parallellt och kan därmed ingå i stormflodssystem med traditionella dagvattenmagasin.

Fördelarna med ett K-MAG prefabricerat magasin

 • Möjliggör växtlighet i områden där det annars inte vore möjligt
 • Kort installationstid, vilket totalt sett förkortar konstruktionstiden
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med inbyggda spolkanaler i magasin samt möjlighet till kamerainspektion
 • Kan användas i områden med tung trafik
 • Förmonterade öglor för att fästa rotförankring

Användningsområden

 • Kapillärmagasin för bland annat vägträd, alléträd och växtbäddar

 • Lagring av dagvatten

 • Magasinet kan ingå som en del av en större LAR-lösning

K-MAG kapillärmagasinets uppbyggnad

K-MAG kapillärmagasinet är byggt av traditionella kassetter och har en integrerad statiskt dokumenterad lyftram som säkerställer korrekt hantering av det färdiga magasinet på byggplatsen.

Magasinet är insvept i en BG-TEX 300 skyddsduk och utanpå denna monteras ett vattentätt HDPE-membran. Sedan monteras det önskade antalet genomföringar, magasinet trycktestas och alla skarvar kontrolleras.

Slutligen installeras de integrerade inspektionsaxlarna. Anslutning av inlopp och utlopp görs med konventionella skjutmuffar eller liknande. Placering och dimension av inlopp och utlopp är valfri. Kapillärmagasinet kan därför utformas så att det passar optimalt för byggplatsens förhållanden.

Fakta:

Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd - 0,40 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m

Vatten/nettovolym: ca. 96% av den yttre dimensionen
Belastning: Tål tung trafik enl. tyska SLW 60-normen vid 80 cm marktäckning
Täthet: Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
Inspektionsschakt: 40 x 40 cm, antal och placering efter önskemål
Skyddsduk: BG-TEX 300
Vattentätt membran: HDPE 1,5/2 mm
In- och utloppsuttag: Premonterade enl. önskemål < Ø315
Rengöringsåtkomst: Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och parallellkoppling:  Ja
Hållbarhet:  50 år​​​​​​​

Ladda ner

 • K MAG Kapillärmagasin - Produktbeskrivning

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag