Runde Betontanke Byggros 900X900px

Runda betongtankar för regn- och spillvatten

Runda tankar i armerad helstöpt betong

Spillvattentankar från Mall Umweltsysteme

De runda, prefabricerade regn- och spillvattentankarna från Mall Umweltsysteme kommer i ett utförande av helstöpt, armerad betong. Betongtanken är armerad med maskinsvetsat armeringsnät som ger en svåröverträffad hållbarhet. Tanken mynnar ut i en kägelformad betongtopp med ett brunnslock med diametern 600 mm. Tankdiametern på Ø3000 erbjuder 2 stycken DN150 in- och avlopp som ger ett inflöde på 550 mm. Den runda dagvattentanken är som standard utformad för trafikbelastning A15 men kan också beställas som Kl. B125 eller D 400.​​​​​​​

Fördelar med en rund regn- och spillvattentank

 • Hög säkerhet gällande täthet
 • Måttstabila element
 • Hög volymflexibilitet - längden kan varieras
 • Placeras under jorden och tål därför hög trafikbelastning
 • Snabb montagetid, 1-2 dagar allt efter storlek
 • Platssnåla
 • Kan enkelt expanderas vid ökat behov
 • Motståndskraftig mot frost och aggressiva ämnen
 • Kan demonteras och återanvändas

Fakta om betongtankar för dagvatten och spillvatten

 • Utformade med helstöpt armerad betong - monolitisk enligt DIN 4281

 • Kon för trafikbelastning från fotgängare, klass A15 med Ø600 brunnslock

 • Murbruk mellan botten och kon

 • In- och avlopp DN100

 • Teknik/försörjningsrör DN100

 • Avloppsledning kan regleras med upp till 300 mm med packningsinsats

Ladda ner

 • Lösningar för regnvattenhantering - Broschyr

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag