Sedimenteringsanläggningar

Med en anläggning från ViaSed kan regnvatten hanteras enkelt och smidigt ​​​​​​​

Det senaste årtiondet har vi drabbats av flera skyfall som lett till stora vattensamlingar på vägar och andra platser. Detta ställer krav på att hantera dagvattnet mer effektivt. Vattnet förorenas i allt större utsträckning av skadliga partiklar, tungmetaller och olja. Dessa bör filtreras bort innan vattnet avleds vidare till regnvattenmagasin eller recipienter. En sedimenteringsanläggning är långt mycket mer effektivt än de sandfällor som hittills använts på marknaden.

Vår sedimenteringsanläggning kommer från Mall Umweltsysteme som tillverkar betongprodukter av hög kvalitet. I Tyskland ställs det ofta höga krav på effektiv rening av regn- och dagvatten och därför har landet de senaste 10 åren installerat ett stort antal anläggningar där resultaten varit mycket goda. Tester visar att anläggningarna bidrar till att mer än 99 % av sedimentering, grus och tungmetaller rensas bort genom en effektiv och mekanisk sedimenteringsprocess.

Behöver du professionell rådgivning? Vänd dig till experterna – För bästa resultat!

Vi har mer än 30 års erfarenhet av rådgivning och dimensionering av avskiljningsteknik. Våra tekniska konsulter kan därför ge dig professionell rådgivning, konkreta lösningar, unika designförslag och specifika beräkningar som passar ditt projekt. På så vis kan du vara säker på att du får den optimala produkten eller lösningen. Kontakta våra tekniska konsulter - de är redo att hjälpa dig vidare på vägen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!