Viatub Lameludskiller 1182X688

ViaTub lamellavskiljare för sedimentering av förorenat dagvatten

Effektiv hantering av ytvatten på asfalterade områden

En VitaTub lamellavskiljare används till att ta hand om överflödigt ytvatten som samlas på asfalten innan det leds vidare till en recipient eller ut i grundvattnet. Tack vare lamellerna kan stora, närliggande ytor hanteras med relativt småskaliga installationer.

Förbättrad sedimentationkapacitet

Lamellavskiljarens design gör det möjligt att använda komponenter i mindre storlek som får plats i sedimenteringsanläggningen. Lamellavskiljarens plaströr förbättrar sedminteringskapaciteten speciellt när det kommer till små partiklar, vilket i praktiken betyder att en större yta av bassängen kan användas. Lutningen på lamellerna säkerställer att partiklarna når behållarens botten (för slamförvaring). Partiklar kan separeras upp till en storlek av 0,1 mm.

Konceptets styrka och design

Vattnet leds in via flödesrör i stilla takt för en kontinuerlig vattennivå. Lamellerna är monterade i skiljeväggen och ökar området för sedimentering. Avloppskonstruktionen förhindrar att slam och olja läcker ut. ViaTub lamellavskiljare uppfyller tyska kriterier för dagvattenhantering ( se t.ex DWA-M 153).

  • Cisternen klarar  belastning från fordon och jordtryck (Klass D, 40 ton.
  • ​​​​​​​Avlastningsplatta behövs ej
  • Tack vare dess höga egenvikt fixeras cisternen ordentligt i marken
  • Vid speciella grundvattenförhållanden eller ett specifikt djup erbjuder vi extra förankring till brunnarna
  • Tömningsbilen kan parkera helt intill cisternen även utan avlastningsyta
  • Svåröverträffad hållbarhet i jämförelse med “de lätthanterad plastcisternerna” på marknaden
  • Anpassa inflödesvolymen enkelt utifrån ditt projekt genom att öka antalet brunnsringar
  • Överflödig jord från nedgrävningen av sedimenteringscisternen kan enkelt återanvändas

Video - ViaTub lamellavskijare

Ladda ner

 • Lösningar för regnvattenhantering - Broschyr

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag