Vejbede Innodrain 3000X1000px

Nedsänkta växtbäddar från Innodrain renar och fördröjer dagvatten

Innodrain vägbäddar hanterar och filtrerar ytvattnet

Nedsänkta växtbäddar underlättar dagvattenhanteringen​​​​​​​

Vid gator och vägar är det vanligt att vi ser fina planteringar med blommor, växter och gräs. Förutom att ge ett trevligt intryck är flera av dessa planteringar utformade som vägbäddar för att hantera den ökade mängden regnvatten, som bildas till följd av klimatförändringarna.

Låt växterna dra nytta av det filtrerade dagvattnet och få mer grönska bland asfalt och betong. Dessutom kan nedsänkta växtbäddar användas för att förbättra trafiksäkerheten. 

Innodrains nedsänkta växtbäddar är ett helhetskoncept med prefabricerade betongkanter och pimpstensbaserat växtjord, som förmåga att både absorberar, renar och fördröja dagvatten.

 

Innodrain med betongkanter i olika storlekar

Kantramarna finns att beställa med bredden 1200 mm till 2300 mm med räta eller runda kanter. Det ger en stor flexibilitet när det kommer till design och möjligheter. Likadant kan inloppet för dagvatten placeras på sidan eller ändarna. Innodrain-lösningen kan levereras med en våtgjuten eller sandblästrad platta.

Kombinera vägbädden med ett specialutformat dräneringsmaterial med hög vattenretention

Vi använder vårt pimpstensbaserade växtjord RodVext. Det är en väl sammansatt komposition av bland annat organiskt material. Det special säkerställer att permeabilitet och dräneringskapacitet är maximal.

Tack vare det speciellt designad växtjord absorberas en stor mängd vatten som kommer växterna till godo. Innodrains prefabricerade vägbäddar är ytterst lämpliga för att användas tillsammans med andra system för hantering av regnvatten som till exempel K-MAG kapillärmagasin.

Ladda ner

  • Lösningar för regnvattenhantering - Broschyr

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag