ANRIN Solid Block 200 avvattningsrännor

Avvattningsrännor i klass D 400 - F 900, där ram och galler är gjutna som en enhetSammangjutna avvattningsrännor för områden med tung trafik

ANRINs Solid Block 200 avvattningsrännor i Polymerbetong är speciella, då rännor och galler är gjutna som en enda enhet. Solid Block avvattningsrännor är speciellt utvecklade för användning i samband med installation av dränering på motorvägar och andra vägar med tung trafik.

Den sammangjutna avvattningsrännan tål både längsgående och tvärgående trafik utan risk för att gallren lossnar när de belastas av tung trafik.

Det är en rad fördelar med Solid Block avvattningsrännor

 • Extremt starka rännor i polymerbetong
 • Motstår tung trafik i klass D 400 - F 900
 • Ränna och galler i en enhet - sparar monteringstid
 • Trafiksäker - ingen risk för att gallerna lossnar vid belastning
 • Tillbehör i form av åtkomstkanal och tvådelat sandfång  Anrin Solid Block avvattningsrännor
  Anrin Solid Block avvattningsränna för linjeavvattning
  


  Godkända av DiBt och möjlighet för inspektion och rensning av avvattningsrännorna

  ANRIN Solid Block avvattningsrännor är godkända av det tyska institutet för Byggteknik (Di​​​​​​​Bt) för installation i anläggningar som lagrar, fyller eller hanterar vattenföroreningar.

  ANRIN Solid Block 200 sandfång

  För var 20:e ränna ska det placeras ett sandfång för att inspektion och rensning av rännorna ska vara tillgängligt. De 2-delade sandfången är utrustade med ett gjutjärnsgaller som monteras med RapidLock.

   


   


   


   


   Kontakta våra tekniska konsulter

   De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

   Kontakta oss på 0771 48 9000
   eller
   info@byggros.se