Fuktsäker värmeisolering för grundmurar och terrasser

Pordrän Dräneringsplatta

Pordränskivan ger en fuktsäker utvändig källarisolering och isolering av husgrunden

Fukt i källaren orsakar ofta skador på byggnadskonstruktioner och är en orsak till dåligt inomhusklimat. Med sin diffusionsöppna struktur är Pordrän dräneringsplatta och isoleringsplatta en effektiv lösning som både isolerar och dränerar ytterväggarna.

Pordrän-systemet är baserat på dräneringsplattor tillverkade av runda EPS-cellulära plastkulor som hålls tillsammans med ett speciellt bitumenbaserat lim. Systemet bygger på idén om att fukt som normalt stiger mot huset leds bort från dräneringsplattan och därmed ytterväggen, samtidigt som man maximerar uttorkning av byggnadskonstruktionen.

Pordrän kan monteras direkt på ytterväggar och husgrund utan behov av membran, och när de används i husgrund kan de läggas direkt på mark.

Pordrän dräneringsplatta

Hur fungerar Pordrän dräneringsskiva som fuktsäkring och värmeisolering?

Pordränskivan är en dränerings- och isoleringsskiva som har utformats för dränering, kapillärbrytning och värmeisolering av källare och husgrunder.

Pordränskivan är diffusionsöppen och ytterst effektivt för uttorkning och dränering av källarväggar och husgrunder. Dessutom kan Pordränskivan användas till krypgrunder, där den motverkar fukt och mögelskador i bjälklaget.

Pordrän är utvecklad i Sverige och har använts sedan mitten av 1960-talet. Det är därför en noggrant testad och beprövad dräneringsprodukt. Materialets egenskaper har länge varit dokumenterade av SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Pordrän Principskitse

Fyra effektiva egenskaper:

  • EPS-cellplastens diffusionsförmåga ger en mycket bra värmeisolering
  • Limmet som håller samman EPS-kulorna absorberar inte fukt och vatten
  • Den öppna strukturen optimerar uttorkning av byggnadskonstruktionen  
  • De enhetliga runda kulorna ger Pordrän dräneringsplattor och isoleringsplattor hög porositet, vilket resulterar i stor dräneringskapacitet med minimal grundvattengenomträngning i dräneringsplattan

​​​​​​​Fördelar med Pordrän dräneringsplatta

  • Fuktbeständig yttre isolering av källare och husgrund
  • Maximalt fuktskydd
  • Go isolering för en bättre värmeekonomi
  • Ger ett förbättrat inomhusklimat
  • Diffusionsöppen och effektiv uttorkning
  • Låga totalomkostnader

Pordrän konstruktionsritning

Ladda ner

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag