BioWeedStop ogräs- och erosionsduk

Här finner du mer information samt FAQ om BioWeedStop ogräs- och erosionsduk1. Råmaterialet som används är PLA. Först några grundläggande uppgifter om PLA. Hur bildas PLA?

Bladet av gröna växter absorberar CO2 från atmosfären. Solljus ger energi att omvandla CO2 och vatten till sockermolekyler och syre (= fotosyntes). Detta socker används som bränsle för växterna; Oanvänt socker lagras som stärkelse som kan skördas. Med hjälp av en naturlig jäsningsprocess kan mikroorganismen omvandla stärkelsen till mjölksyra. Mjölksyramolekyler kan kopplas och bilda monomerlaktiden, som på sin tur kan länka samman till en lång kedja av polylactidmolekyler. Detta 100% naturliga material formas till PLA-granulat som producenten extruderar i PLA-fibrer (icke kemisk värmeprocess). En ytterligare mekanisk nålningsprocess omvandlar fibrerna till bio-nonwovens eller biomater. Den el som behövs för dessa icke-kemiska processer är för 60% från egna väderkvarnar. De bio-nonvävda som produceras är 100% biologiskt nedbrytbara och 100% komposterbara. Ett godkänt Compost-certifikat har tilldelats av Vinçotte. Vid slutet av livscykeln kommer bio-geotextilen att biologiskt nedbrytas till användbara organiska komponenter för växterna. Inga syntetiska element kommer att stanna kvar i miljön eller i jorden.

2. Vilken temperatur behöver BioWeedStop för att kompostera?

PLA används mest inom förpackningsindustrin och tanken är att maximera komposteringen i industriella komposteringsanordningar. De flesta testerna är inriktade på hur snabbt allt detta material kan komposteras. Likt alla organiska material - desto högre temperatur och fuktighet och ju fler mikroorganismer som presterar - desto snabbare biologisk nedbrytning. I en industriell komposteringsanordning finns det ideala förutsättningar för kompostering (> 60°C och > 80% fuktighet), så komposteringsprocessen blir snabb. I naturliga fall kommer komposteringen att gå mycket långsammare. Typ av material är också viktigt: en större bit av ekträ kan komposteras först efter 10 år, hårdare trä behöver ännu längre tid.

3. Behövs UV-ljus för att starta denna process?

Nej, det behövs inte UV-ljus. Liksom de flesta andra organiska material är PLA-produkter mycket UV-stabila.UV behövs för att bryta ner oljebaserad plast som PE, PP, PET ... I det här fallet talar vi inte om biologisk nedbrytning, utan fotonedbrytning och polymerer försämras till monomer men kommer aldrig att brytas ned till att bli användbara organiska komponenter för växter.

4. Vad är skillnaden i processen om den är under jord eller placerad på marken?

Ingen beprövad skillnad. Det handlar om temperatur och fuktighet och i en andra fas om mikroorganismer.

5. Finns det ett procentuellt värde av hur mycket det är kvar av ogräsduken efter ett antal år?

Det finns inga modeller som kan simulera den biologiska nedbrytningen.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se

Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på