Kraft - mätning - styrning - reglering


Byggros fascinerande ljus- och vattenspel är endast möjliga tack vare en rad avancerade produkter som sörjer för strömförsörjning, mätning och reglering.

Ställverk

Kontrollcenter för fontäner och fontäninstallationer. Följer VDE-riktlinjerna, är förberedd för installation och kan anpassas efter kundens önskemål.
DMX- Easy Controller

En controller används för att programmera fontänpumpar och ljussättning så att de följer bestämda mönster. Controllers som går att programmera och styra från en PC med upp till 256 kanaler. Kopplas enkelt till datorn via USB.

WECS Controller

En kontroller som går att få med 1024 eller 2048 kanaler. Med DRM/RDM-teknologi. För programmering av stora anläggningar, inklusive musikfontäner och andra multimedia-anläggningar.

EWR-Vattennivåkontroll

En vattennivåkontroll används för att kontrollerar och justerar vattennivån automatiskt. Detta är viktigt vid installation av vissa fontäner, speciellt vid grunda vatten, då de flesta fontäner är beroende av tillräckligt stora vattenmagasin för att fungera tillfredsställande.

Kablar

Vi har allt som behövs för att säkert kunan koppla ihop dina vatteninstallationer, häribland strömkablar för 12 och 24 V, DMX-kabel m.m.

Kabelanslutningar och kabelgenomföringar

​Professionella kabeltillbehör som gör att du snyggt och säkert kan föra kablar genom dammduken och under vattnet till ställverk, belysning, pumpar m.m.

Detta är bara en sammanfattning av vad vi har inom kontroll- och strömutrustning. Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på