Vattenkvalitet


Kvaliteten på vattnet bestäms av många faktorer. Näringsämnen som hamnar i vattnet via fiskfoder, fallande löv, fåglar med mera bidrar till algtillväxt och ökad slambildning. Byggros har en mängd produkter för att säkra en hög vattenkvalitet med klart och friskt vatten. Här finner du filteranläggningar, ytskimmers, tillsatsämnen, UVC-lampor, luftare/syresättare med mera.


Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.Profiline filter

Modulbaserat gravitationsfilter som lämpar sig för större dammar upp till 200m2.

Bitron UVC

UVC-klargörare med patenterad självrengöring och bypassfunktion som dödar flytalger och bakterier. Passar dammar upp till 110m2.

Profiline UVC

UVC-klargörare som passar det modulbaserade Profiline-filtersystemet. Kraftig klargörare som kan rena dammar på upp till 250 m2 från flytalger och bakterier.

Filterskum och borstar

Ersättningsdelar till profilinesystemet med olika egenskaper beroende på behov.

Kvartssandfilter

Kvartssandfilter är mycket effektiva och den tillhörande pumpen kan driva filtret oberoende av övrig damm- eller fontänutrustning. Filtret rengörs enkelt genom att vattnet backspolas genom sanden vilket avlägsnar föroreningarna.

Ytvattenskimmers

Ytvattensskimmers avlägsnar flytande skräp från dammar och andra vattenytor på upp till 250 m2.

Aqua Oxy

Aqua Oxy syresätter dammvattnet vilket ger friskare och klarare vatten vilket även innebär en gynnsammare livsmiljö för dammfiskar. Lämpliga för dammar på upp till 50 000 liter.

Aqua Activ

Aqua Activ är en serie vattentillsatser som på kemisk och biologisk väg förbättrar vattenkvaliteten i din damm.

Vattenanalys-Set

Detta professionella analys-set gör det möjligt att med hög noggrannhet mäta vattnets olika egenskaper för att kunna övervaka vattnets hälsa och åtgärda eventuella problem.

Vattenbehandling

Detta är en automatisk doseringsstation för riktigt stora vattenkroppar som ger dina dammar och fontäner ett friskt och klart vatten.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på