Pexels Photo 612341

Höllviken-rondellen, Vellinge kommun

Isländsk gejser vid Höllviken

Inbjudande fontän vid infarten till Höllviken

Byggros levererade tekniska lösningar till installationen av en fontän i den stora rondellen vid infarten till Höllviken, som ligger i förbindelse till ett större handelsområde. Här passerar alltså mycket trafik varje dag som gör att ett vackert blickfång är ett måste.

Arbetet gjordes på uppdrag av kommunen som efterlyste en fontän i form av en isländsk gejser. Fontänen fick ett pulserande vattenflöde som går uppåt i en fin kaskad. De isländska gejsrarna är ett imponerande naturfenomen. De heta källorna skickar upp vattenmassor och vattenånga i luften.  Havsnära Höllviken är också ett område i samklang med naturen och vad passar bättre med en fontän i den offentliga miljön som har ett naturligt uttryck?  Fontänen är ett levande inslag i gatubilden och lyser upp på kvällen i fina färger som går att förprogrammeras. Projektet slutfördes år 2018 efter cirka ett års arbete.

Lyckat samarbete med kreativa Berg & Dahl

Arbetet projekterades tillsammans med Berg & Dahl som också varit med och utformat fontänen “Mother” i Hyllie och “Utblick och Insikt”  vid Malmö Centralstation. NCC ansvarade för själva anläggningsarbetet. Under fontänen har ett smart system av olika, dränkbara  pumpar monterats till den yttre och inre ringen av munstycken som vattnet skjuter upp ur. Se bild till vänster.

Slutligen har ett galler lagts på för att skydda installationen mot väder och vind. Vår duktiga konsult  Jonas Hallin bidrog till projektet och anser det vara en lyckad insats av alla inblandade. Han skapade bland annat grafik i Photoshop för att kunna utarbeta en passande teknisk lösning och gjorde noggranna ritningar där pumparna dimensionerades.

Vacker och kostnadseffektiv fontän

En fontän av denna kaliber är inte bara vacker att titta på utan också praktisk eftersom vattenmängden effektiviseras. Detta eftersom vindstyrkan styr mängden vatten som används, så att inte överflödigt vatten blåser bort i vinddraget. Fontänen har ett cirkulerande system som möjliggör återanvändning av vattnet.  Med andra ord är det en kostnadseffektiv och hållbar lösning. Fontänen är relativt lättskött och kräver minimalt med underhåll. Om något skulle vara fel på pumparna träder garantin in.   

Vill du läsa mer om våra olika fontänprojekt? Klicka då här >> 

Anläggningsår: 2018

System: Drydeck

Ta en titt på fontänen i Höllviken

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag