Plastmembraner

Membranlösningar för deponier, övertäckning, slamlaguner och radonsäkring

plastmembraner från Millag - BG Byggros

Vi erbjuder många speciallösningar i toppklass när det kommer till plastmembraner.

Plastmembran
Vi kan leverera certifierade plastmembran i:

  • HD – PE
  • HD – PE Eco-liner (återvunnen)
  • LD – PE
  • LLD – PE
  • FPP


Majoriteten av dessa membran är testade och godkända av Teknologisk Institut i Danmark.

Flytmembran
Flytmembran är ett billigt övertäckningsaternativ till gödselbrunnar och gödseltankar. Flytmembranen av modell SteFos produceras i Nederländerna och är av högsta kvalitet. Luftning och tömning kan göras genom öppningar i membranet som har anpassats efter kundens önskemål.

Slamlaguner
Slamlagunerna kan måttanpassas och levereras med eller utan alarmsystem och övertäckning. Vi tillhandahåller kompletta lösningar med separatorer, pumpar och rör som pumpar slammet direkt från ladugården till lagunen. Vi har även specialutvecklade omrörare i produktprogrammet.

De flesta väljer lösningar mellan 3 000 - 20 000 m3, med 3-6 meters djup. Lösningen anpassas efter landskapet och de rådande förutsättningarna på installationsplatsen.

För ytterligare information om projekt eller specialanpassade membranlösningar kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den optimala lösningen för ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.com.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på