Tektoseal bentonitmattor

Ett mycket starkt bentonitmembran bestående av tre komponenterHögeffektiva bentonitmattor

Tektoseal är resultatet av en konsekvent vidareutveckling av industriellt framställda tätningssystem som tar hänsyn till de senaste upptäckterna inom forskning och utveckling.

Efter många års tillverkning av bentonitmattor har HUESKER lyckats utveckla Tektoseal med bästa möjliga tätnings- och utläggningsegenskaper som uppfyller nuvarande rekommendationer och riktlinjer.

Tektoseal är ett högutvecklat, perfekt anpassat flerkomponentsystem som består av extremt robust geosyntet med granulerat natriumbentonitmaterial. Med hjälp av den senaste produktionsutrustningen bearbetas komponenterna med en speciell nålstansningsteknik med hög precision som skapar ett homogent tätningslager över hela mattans yta.

Tektoseal består av tre komponenter:

 1. Bärmaterial framställt av höghållfast väv
 2. Natriumbentonitgranulat som tätning
 3. Ytskikt av nonwovenmaterial
Tektoseal Bentonitmattor
Tektoseal Bentonitmattor


Den speciella tillverkningsteknik som används vid framställningen av Tektoseal gör inte bara materialet synnerligen ekonomiskt utan även miljövänligt. Materialets oerhört tunna konstruktion (<10 mm) har minst samma tätningseffekt som vanligt lermembran. Dessutom garanterar den ständiga övervakningen av tillverkningsprocessen en konsekvent hög kvalitetsnivå i konstruktionen.

Fördelar med Tektoseal:

 • Hög inre friktionsvinkel och ökad skjuvhållfasthet som ett resultat av en nålstansningsteknik med hög precision
 • Optimerade yttre friktionsegenskaper gör den lämplig i branta sluttningar
 • Mycket bra förseglingseffekt tack vare svällande natriumbentonit
 • Låg dammbildning med granulerat material
 • Låg känslighet för sättning
 • Självreparerande effekt som skydd mot mekaniska skador
 • Mindre tätningsmaterial = mindre utgrävd mark = större nyttovolym
 • Kostnadseffektivt jämfört med mineraliska tätningar
 • Hållbart tack vare hög kemisk beständighet
 • Snabbt och enkelt att lägga ut på grund av optimerade rullängder och -bredder

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se