Tektoseal bentonitmattor

Tektoseal är ett mycket starkt bentonitmembran bestående av tre komponenter


Fördelar:

 • Hög inre friktionsvinkel och ökad skjuvhållfasthet som ett resultat av en nålstansningsteknik med hög precision
 • Optimerade yttre friktionsegenskaper gör den lämplig i branta sluttningar
 • Mycket bra förseglingseffekt tack vare svällande natriumbentonit
 • Låg dammbildning med granulerat material
 • Låg känslighet för sättning
 • Självreparerande effekt som skydd mot mekaniska skador
 • Mindre tätningsmaterial = mindre utgrävd mark = större nyttovolym
 • Förbättrad livscykelanalys eftersom det är resurssnålt
 • Kostnadseffektivt jämfört med mineraliska tätningar
 • Hållbart tack vare hög kemisk beständighet
 • Snabbt och enkelt att lägga ut på grund av optimerade rullängder och -bredder


Högeffektiva bentonitmattor

Tektoseal är resultatet av en konsekvent vidareutveckling av industriellt framställda tätningssystem som tar hänsyn till de senaste upptäckterna inom forskning och utveckling.

Efter många års tillverkning av bentonitmattor har HUESKER lyckats utveckla Tektoseal med bästa möjliga tätnings- och utläggningsegenskaper som uppfyller nuvarande rekommendationer och riktlinjer.

Tektoseal är ett högutvecklat, perfekt anpassat flerkomponentsystem som består av extremt robust geosyntet med granulerat natriumbentonitmaterial. Med hjälp av den senaste produktionsutrustningen bearbetas komponenterna med en speciell nålstansningsteknik med hög precision som skapar ett homogent tätningslager över hela mattans yta.Tektoseal består av tre komponenter:

 1. Bärmaterial framställt av höghållfast väv
 2. Natriumbentonitgranulat som tätning
 3. Ytskikt av nonwovenmaterial

Den speciella tillverkningsteknik som används vid framställningen av Tektoseal® gör inte bara materialet synnerligen ekonomiskt utan även miljövänligt. Materialets oerhört tunna konstruktion (<10 mm) har minst samma tätningseffekt som vanligt lermembran. Dessutom garanterar den ständiga övervakningen av tillverkningsprocessen en konsekvent hög kvalitetsnivå i konstruktionen.

Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på