Plantex® Platinium Solar ogräsduk

Skyddar solcellsanläggningar och andra tekniska anläggningar från ogräsFör att solcellsanläggningar och andra tekniska anläggningar ska kunna maximera sin effekt är det viktigt att solpanelerna hålls fria från oönskat ogräs och växter som kan skugga solljuset. Här kommer Plantex® Platinium Solar in. Fiberduken är en speciell version av Plantex® Platinium, med ännu bättre UV-resistens.

Plantex® Platinium Solar ger långsiktigt skydd av investeringar i solenergi

Med fiberduken minskar underhållet av områdena runt solcellsanläggningen avsevärt och du undviker att ogräs skuggar solpanelerna. Således kan solenergin utnyttjas maximalt. Fiberduken har en diskret mörkgrön färg och kan förbli avtäckt efter installationen.

Med ytterligare oorganisk täckning (som grus) kommer Plantex® Platinium Solar att garantera optimal energieffektivitet under hela anläggningens livslängd. Behovet av att använda herbicider elimineras medan fiberdukens vatten- och luftgenomtränglighet bidrar till att bibehålla markhälsa, stabilitet och dränering. Fiberdukens effektivitet har testats och bevisats genom tester som genomförts under många år.

Med Plantex® Platinium kan du få bukt på aggresiva, envisa och invasiva ogräsPlantex® Platinium Solar ogräsduk Skyddar solcellsanläggningar från ogräs


Effektiv, unik och miljövänlig ogräsbekämpning med omedelbara resultat

När Plantex® Platinium Solar har installerats korrekt på ett område som är förorenat med invasiva växter, kan dess fördelar uppskattas både omedelbart och i många år framöver. Fiberduken ger en yta fri från oönskad växtlighet och som är enkel att underhålla. I motsats till herbicider eller mekanisk bekämpning som bara hjälper en begränsad tid, och som kräver regelbunden inspektion.

Fördelar med att använda Plantex® Platinium Solar ogräsduk

  • En effektiv miljövänlig lösning mot aggressiva och invasiva växter
  • En snabb och enkel installation, och därefter minimalt underhåll
  • Enormt stark och mycket motståndskraftig mot UV-nedbrytning och för skador vid installation
  • DuPont™ lämnar 8 års produktgaranti när duken installeras utan täckmaterial och 35 år täckt
  • En kemikaliefri lösning enligt europeiska och brittiska direktiv gällande reduktion och eliminering av herbicider
  • Ger en sund, stabil och biologisk mångfald som luft, näringsämnen och vatten kan passera genom


Plantex® Platinium Solar har ingen negativ effekt på jordens naturliga egenskaper

Plantex® Platinium Solar ger ett effektivt hinder mot invasiva växter, samtidigt som den förblir permeabel för luft, vatten och näring. Detta upprätthåller jordens naturliga balans och bibehåller dess biologiska mångfald. Dessutom behöver installatören inte oroa sig för att dränera det täckta området eller den hydrostatiska tryckskillnaden. När Plantex® Platinium Solar används utan täckmaterial varar garanteras effektivitet i 8 år och upp till 35 år när den täcks av en toppbeläggning (förutsatt att Dupont ™ installationsguide är helt korrekt).

Enkel och snabb installation

Plantex® Platinium Solar finns i bredderna 2,5 och 5 meter. 5-metersbredden är speciellt lämplig för att täcka stora områden då det blir färre skarvar. Jämfört med plastmembran har produkten enastående draghållfasthet, vilket är en viktig egenskap, speciellt under installationen. Plantex® Platinium Solar installeras snabbt och enkelt och för att säkerställa optimal effektivitet måste lämpliga installationsanvisningar följas. Sektioner sammanfogas antingen med hjälp av Plantex® Performance Tape eller med termisk svetsning som är den rekommenderade metoden. Vi på Byggros erbjuder uthyrning av svetsmaskin.

Plantex Platinium bekämpar invasiva växter som björnloka, parkslide och jätteloka


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se