Multicote Gödning

Alla växter och grönska är i behov av sol, vatten och näring.På gröna tak är det oftast mycket karga förhållanden då jorddjupet och tjockleken ofta är tunn. Växterna och annan vegetation är då i behov av näringstillförsel.       

Multicote är långtidsverkande gödning, som släpper/avger näring under 4-6 månader. De små orange kornen ger näring vid en viss dygnstemperatur och vid kallare temperatur kapslas näringen in vilket innebär att det inget blir något näringsläckage.  Vid etablering gödslas taket/ytan, sedan en gång per år under etableringstiden vilken är på cirka 2-3 år. Kommande år gödslas ytan efter behov, i vissa fall krävs gödsling varje år och ibland räcker var tredje år.

Fördelar

  • Kontinuerlig frisättning av näringsämnen till rotzonen under tillväxtperioden
  • Minimerade gödningsförluster genom utlakning som också bidrar till att följa miljöföreskrifterna
  • Minskade appliceringsmängder
  • Inget beroende av bevattning
  • Optimerad näring i en enda enkel applikation
  • Ingen förorening av grundvatten


Multicote gödning till gröna tak


​​​ Exempel på testytor:

Multicote Gödning til gröna tak
Multicote Gödning effektiv till sedumtak
Multicote Gödning effektiv till gröna tak


NedladdningarKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se