Groenne Taghaver 1182X688

BGreen-it Takträdgårdar - Ytarmerade områden

BGreen-it Takträdgårdar - Ytarmerade områden

Ritningar 8a - 8k (CAD och PDF)

 • Detalj av höjdjusterbar dränering / inspektionsbox

 • Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd

 • Detalj av höjdjusterbar dränering / inspektionsbox

 • Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd

 • Detalj av hödjusterbar dränering / inspektionsbox, fast höjd

 • Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd

 • Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd

 • Detalj av fasadaavvattning, fast höjd

 • Detalj av fasadavvattning - justerbar höjd

 • Detalj av fasadavvattning - justerbar höjd

 • Detalj av fasadavvattning - fast höjd

Sedum 063

Behöver du hjälp?

Kontakta våra tekniska konsulter idag!

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!