Diacel Groent Tag 1182X688

Konstruktionsritningar

Ladda ner konstruktionsritningar PDF/CAD

BGreen-it DiaCell sedumtak

BGreen-it DiaCell sedumtak är utformat för att kunna etableras på tak med lutning från 10 - 45o

Läs mer om taklösningen DiaCell sedumtak

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den optimala lösningen till ditt gröna tak eller takträdgårdar. Kontakta oss på 0771-489000 och info@byggros.se.

  • Detalj av tak med lutning utfört med Diacell

  • Detalj av tak med lutning utfört med Diacell.

  • Detalj av övergång mellen flatt tak och tak med lutning. Diacell / BGreen-it Sedum 100

Sedum 063

Behöver du hjälp?

Kontakta våra tekniska konsulter idag!

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!