Diadrain1182x688

Diadrain dräneringsplattor till gröna tak

DiaDrain 25H, DiaDrain 40H och DiaDrain 60H skapar förutsättningar för underbevattning och ventilation av takplanteringen

Upptäck fördelarna med Diadrain

DiaDrain er dränerings- och vattenreservoarplattor som tål höga belastningar och används till avvattning och magasinering av regnvatten under det gröna takets vegetation.

Dräneringsplattorna är framställda av återvunnen polystyren och är profilerade på bägge sidor. DiaDrains primära funktion är att dränera överflödigt regnvatten till utloppet, men den säkrar också en effektiv kontinuerlig undervattning och ventilering av vegetationen på det gröna taket.

Fördelar

  • Enkel installation
  • Lättviktsmaterial
  • God belastningskapacitet
  • Utmärkt dränering och samtidigt hög vattenmagasinering
  • Kontinuerlig ventilation
  • Formstabil
  • Ekonomiskt gynnsam för lagring och transport

Enkel installation av dräneringsplattorna

Dräneringsplattorna läggs ovanpå en VLU skyddsduk. På plana ytor läggs dräneringsplattorna bredvid varandra utan att överlappa.

På tak med lutning ska dräneringsplattorna dock överlappa varandra med en eller två "toppar". Efter detta ska det läggas ut en VLF filterduk (100-200 g/m2) ovanpå dräneringsplattorna för att undgå utlakning av substratskiktet. Därefter läggs substratet ut och slutligen den önskade vegetationen.

DiaDrain dräneringsplattor

3 varianter för olika ändamål

  • DiaDrain-25H dräneringsplattor är lämpade till extensiva planteringar på takkonstruktioner med ett jämt fall på minst 2 % och en avvattningslängd på max. 29 meter.
  • DiaDrain-40H dräneringsplatta lämpar sig för extensiva och semi-intensiva planteringar på takkonstruktioner där det på grund av takets lutning maximalt kan samlas 2 cm vatten och där avvattningslängden inte överstiger 80 m.
  • DiaDrain-60H dräneringsplatta är en dräneringsplatta med hög kapacitet av vattenabsorption som lämpar sig för underbevattning med uppdämningssystem. Plattorna säkrar en kontinuerlig avvattning under vägar och andra anläggningar.

Ladda ner

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag