Filter Draendug

Filter- och skyddsdukar til gröna tak

Använd geotextilier under planteringar på gröna tak

Geotextilier skyddar ditt tak mot framtida rotskador

VL filter- och skyddsduk är nålfiltade geotextilier av polypropen.

Fördelar

  • Säkrar mot röta och mögel
  • Lämplig för punktbelastning
  • Utmärkt vattenpermeabilitet
  • Enkel installation

Användning av geotextilier i gröna takuppbyggnader

Filter- och skyddsduken används i uppbyggnad under takvegetation för separation mellan olika lager, till filtrering, som skyddsduk samt för vattenabsorption. Val av geotextil och installationsmetod beror på vilken funktion geotextilen ska ha i lageruppbyggnaden.

Filter- och skyddsduk

Så här installerar du geotextil

Takytan ska kontrolleras och rengöras från föremål som kan orsaka skada på takmembranet innan installation av geotextil påbörjas. Filterduken rullas ut på dräneringslagret för att säkerställa att små delar från växtsubstratet inte täpper till dräneringsplattorna.

Filterduken installeras med korrekt överlappning - minst 15 cm. Vid förlängning av 2 rullar ska överlappningen vara minst 30 cm. Vid blåst eller oavslutad installation, måste filterduken täckas omedelbart efter utrullning med skyddande ballast mot UV-strålar. Duken kan också fuktas med vatten då det tynger ner geotextilen.

Vi erbjuder ett flertal olika geotextilier

Vi lagerför en mängd olika typer av geotextilier som är lämpliga under takplantering, alla med olika specifika egenskaper och användningsområden.

  • VLU  geotextilier - Termiskt behandlade geotextilier som används som skyddsduk (ej rotresistent) mot mekanisk belastning. Tillbakahåller även vatten i mindre mängder. Vikt ca: 300 g/m2 / 500g/m2
  • VHM  vattenhållande duk - Produkten används som vattenhållande och dränerande lager. Det är en vattenhållande duk, utan termisk behandling. Vikt ca: 1200 g/m2
  • VLF  filterduk - Duken fungerar som filter mellan växtmedia och dränerande lager. Utöver den höga permeabiliteten är filterduken också avsedd att filtrera fina partiklar från växtmediet och säkra att dessa inte når utloppet. Duken kan även användas som separerande lager. Vikt: 150-200 g/m2

 

Användning av geotextilier i gröna takuppbyggnader

Ladda ner

  • Filter- och skyddsdukar - Produktblad

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag