KSE Inspektionsskakte 1182X688

Inspektionsboxar för gröna tak

Professionell inspektion och skötsel av avlopp på gröna tak

Inspektionsboxar stödjer underhållet av gröna tak

Inspektionsboxar säkrar en professionell placering, hantering och rengöring av takets avlopp. Produkterna kan om nödvändigt också användas till installation av bevattningsanläggning. Med ett 10 cm högt påbyggnadselement kan produkten anpassas till uppbyggnadshöjden.

Takavlopp och växtområden ska placeras så långt ifrån varandra som möjligt. Om takutlopp trots allt behöver placeras i planterade områden så ska inspektionsboxarna installeras så att inspektion kan utföras obehindrat. Det ska inte heller finnas risk för att plantor växer in i utloppet.

Fördelar

 • Lämplig för vanliga dräneringsbrunnar
 • Stöttålig och UV-resistent
 • Kan användas till olika dräneringssystem och lämpar sig även för tillslutning av dräneringsrör
 • Täckplattan tål att beträdas och kan låsas
 • Säkrar dränering av ytvatten genom ett stålgaller
 • Förhindrar solinstrålning i brunnen

Se urvalet av inspektionsboxar nedan

 • Kvadratiska inspektionsboxar till Diadem gröna taksystem

  De kvadratiska KSE inspektionsboxarna säkerställer en driftsäker avvattning av extensiva gröna tak och ger lätt åtgång till inspektion och rengöring av utloppet. Beslaget på inspektionsboxen är låsbar. KSE boxarna kan framställas i olika höjder upp till 30 cm.

  KSE inspektionsboxar

   

 • Runda KSR inspektionsboxar BGreen-it gröna taksystem

  De runda KSR-inspektionsaxlarna garanterar obegränsad dränering, kontroll av utloppet och enkel rengöring på intensiva planteringar med hög hållfasthet. Boxarna är också lämpliga vid installation av bevattningssystem. Med ett 10 cm högt monteringselement kan inspektionsboxarna enkelt anpassas till substrathöjden. KSR-inspektionsboxar har en större dimension än den kvadratiska inspektionsboxen och en höjd av minst 30 cm.

  Installation av inspektionsboxar

  Inspektionsboxen ska installeras över utloppsbrunnar framför eventuellt nödavlopp. Vid plana dräneringssystem placeras boxen på dräneringsplattor och ytterligare montering är inte nödvändig.  För att hålla vegetation borta från inspektionsboxen ska en stenkant placeras runt boxen. Filterduken ska inte lämnas öppen vid sidorna, eftersom det kan leda till vattenansamlingar under regnperioden.

 • Stabila inspektionsboxar till BGreen-it gröna tak

  TGS är extremt stabila inspektionsboxar med förstärkt PP-kabinett. TGS-serien kan användas till områden med lätt eller tung trafik upp till belastningsklass C250, samt i offentliga takträdgårdar eller i områden där det finns risk för skadegörelse.

   

Ladda ner

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag