Beskyttelsesmembran

Rotspärrsfolie

Rotspärrsfolie skyddar takmembranen

Rotspärrsfolie förhindrar skador på gröna tak

Ett rotskyddande skikt är nödvändigt att använda vid konstruktionen av gröna tak för att förhindra skador på takmembranet från genomträngande växter. Om det vattentäta membranet inte är rottätt rekommenderas du att använda rotskyddande folie av LDPE eller EPDM gummiduk.

Fördelar

LDR 400

​​​​​​​LDPE 400 är en 0,4 mm folie som används under extensiva planteringar där rotspärrsfolien i långvariga våta perioder förhindrar oönskad vegetation med kraftiga rötter från att etablera sig på takmembranet.

  • Bitumen-, olje-och polystyrenresistent
  • Lämpliga som glidskikt under tunga konstruktioner
  • Skyddar mot genomträngning av rötter på icke-rottäta membran
  • Mått: 4×25 m

LDR 1000

LDPE 1000 är en 1,8 mm folie som används under intensiva tak där det växer buskar och träd, för att skydda takpappen.

  • Bitumen-, olje-och polystyrenresistent
  • Lämpliga som glidskikt under tunga konstruktioner
  • Skyddar mot genomträngning av rötter på icke-rottäta membran

Användning av rotspärrsfolie på gröna tak

Om takets vattentäta membran, till exempel takpapp, inte är rottätt ska extra rotspärrsfolie användas.

På extensiva tak med en uppbyggnad på under 60 mm kan rotspärren väljas bort enligt SBI anvisning 273. (Det kräver att en underhållsplan finns).

På intensiva tak är rotspärrsfolie extra viktigt eftersom det täcker planteringar som kräver detta. Därför behöver inte området med infästningar att täckas av skyddet.

En 1 mm LLPDE (LDR 10000) har en tjocklek som är mycket tjock att hantera, medan en EPDM gummiduk är mycket mer flexibel och enkel att arbeta med. EPDM är däremot ett mycket dyrare alternativ.

Installationsguide

LDR 400 Rotspärrsfolie under extensiva tak ska inte svetsas samman, men däremot överlappas med minst 1,5 meter. Folien ska inte täcka det vattentäta membranet och installeras upp mot väggar.

LDR 1000 Rotspärrsfolie under intensiva tak ska svetsas samman enligt SBI 273. Folien ska täcka det vattentäta membranet och upp mot väggar etc.

Byggros erbjuder montering och svetsning via membranavdelningen Millag.

Ladda ner

  • Rotspärrsfolie - Produktblad

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag