Sedum900x900px2

BGreen-it gröna tak

Gröna tak - Systemuppbyggnad

Standarduppbyggnader till gröna tak, sedumtak och takträdgårdar

Vid konstruktion av gröna tak kan du dra nytta av våra fyllnadsmaterial, komponenter och substrat som noggrant valts ut med hänsyn till takets bärkapacitet och byggfirmans önskemål gällande det gröna takets utformning och nyttjandegrad. Gröna tak är ett omtyckt val med tanke på takvegetationens positiva inverkan på stadens klimat- och miljöförhållanden, samt takets förmåga att absorbera en stor mängd av fallande nederbörd. Läs mer om fördelarna om gröna tak här.

Önskar du en standarduppbyggnad av gröna tak eller en individuell lösning? Vi hjälper dig!

BG Byggros har mer än 20 års erfarenhet av konstruktion av gröna tak. Vi har därför möjlighet att utforma BGreen-it gröna taklösningar som består av ett flertal kompletta uppbyggnader för gröna tak, sedumtak och takträdgårdar.

Det är inte alltid att våra BGreen-it-standarduppbyggnader är den optimala lösningen för det aktuella projektet. Då tillhandahåller våra tekniska konsulter gärna individuella lösningar - från idéfas till färdigt projekt.

Våra experter står alltid till förfogande för att ge rådgivning kring val av jordförbättringsmedel, eftersom det har stor betydelse för takets framtida artvariation, vattenretention, biologiska mångfald och visuella uttryck. Utseendet på ett grönt tak kan få en varierande design. Allt från en låg, rödaktig sedum till en mer frodig och blomstrande design.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag