Groenne Taghaver 1182X688 2

BGreen-it Takträdgård för dina intensiva gröna tak

Med takträdgårdar anläggs frodiga trädgårdar på parkeringsdäck och tak

Takträdgårdar ger stora möjligheter för anläggning av vackra och grönskande ytor på tak och parkeringsdäck

På takträdgårdar är den intensiva takvegetationen lämplig att beträdas aktivt. BGreen-it systemet erbjuder en mängd designalternativ där växtligheten kan kombineras med trädgårdsinredning och andra trädgårdselement som till exempel gräs, perenner, buskar, träd och mycket mer.

Takträdgården ger ett varierat uttryck och det intensiva taksystemet gör det möjligt att bygga takträdgården eller takterrassen som en traditionell trädgård på terrängnivå.

Fördelar med BGreen-it Takträdgårdar

 • Ökar fastighetens värde rent praktiskt och ekonomiskt
 • En mängd designmöjligheter
 • Låga investeringskostnader
 • Ideal teknisk lösning
 • Förbättradvattenhantering eftersom taken absorberar regnvatten och avlastar avloppssystemen
 • Skyddar membran på omvända tak

Teknisk data for BGreen-it takträdgårdar

Vikt, vattenmättat från 350 - 1300 kg/m², beroende på tjocklek på jordlager
Material, dränerings- och vattenreservoar HIPS återvunnen plast
Systemtjocklek 300 - 1000 mm
Vattenretention av årlig nederbörd Upp till 90 %
Vattenretention i dränering- och vattenreservoar 19,59 liter vatten/m²
Max. vattenabsorption 150 - 440 l/m2
Rothämmande membran Rotfast tätskikt eller rotspärrsfolie

 

 • Ett intensivt grönt tak gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett användbart uterum i omedelbar förbindelse till byggnaden, där det kan skapas möjligheter motsvarande områden på marknivå.

  Gröna takträdgårdar är en enkel och smidig lösning till att skapa gröna miljöer i tätbebyggda områden. Ofta används byggnadens tak till takterrasser, lekplatser eller prydnadsträdgårdar med gräs, perenner och gångbanor.

  Utnyttjande av takarealer till att etablera en takträdgård kommer att ge byggnaden en stor värdeökning då den ökar husets aktiva areal.

 • Få svar på de vanligaste frågorna om BGreen-it Sedumtak.

  1. Behöver vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. BGreen-it sedumtaket kräver därför minimalt underhåll, då vegetationen består av extremt torktåliga och motståndskraftiga perenner. De växer och frodas även under tuffare villkor. Under långvariga torrperioder är dock bevattning nödvändig på grund av takets mycket tunna struktur.

  2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Hur länge vegetationen på ett BGreen-it grönt tak är etablerat beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Vid valet av sedummattor uppnås ett färdigt resultat strax efter utläggning. Om du väljer sedumspiror eller sedumpluggar tar det vanligtvis två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.

  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Den huvudsakliga blomningsperioden för klassisk sedumtillväxt är från april till juli. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är vita, gula, rosa, röd och blå nyanser. Taket är också vackert före och efter blomningsperioden.

ladda ner

 • Se alla våra broschyrer, datablad samt tekniska ritningar

 • Planeringsvägledning för gröna tak

9C Takträdgaard 900X900

Uppbyggnad av en typisk grön takträdgård

Intensivt jordsubstrat - SIM
Filterduk VLF-200
Dränerings- och vattenreservoar, DiaDrain 40H
Fuktabsorberande skyddsduk, VLU 300

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referensprojekt

Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här