Diacell 3000X1000px

BGreen-it DiaCell gröna tak för sluttande takytor

Möjliggör etablering av grönt tak på sluttande takytor

BGGreen-it Diacell ger ett vackert och frodigt tak

BGreen-it DiaCell sedumtak är utformat för att kunna etableras på tak med lutning från 10 - 45o, där det efterfrågas hög artvariation och stor biologisk mångfald. BGreen-it DiaCell är en robust och stormsäker lösning som förutom att skapa ett vackert och frodigt tak ger en mycket god fördröjning av regnvatten. Systemet är mycket flexibelt och har använts till de mest komplicerade taklutningar och strukturer.

Sedumtak på sluttande ytor kräver ett noggrant genomförande. En permanent erosionssäkring med till exempel geoceller (Ecoraster) är nödvändig. BGreen-it DiaCell lösningar på tak med lutning från cirka 30o och mer ska dessutom etableras med ett friktionsnät.

BGreen-it DiaCell taket är ett flerskiktssystem som innehåller en vattenhållande dräneringsduk, geoceller fyllda med speciellt jordsubstrat som säkrar mot erosion samt en BG Premium sedummatta med inbyggt erosionsnät eller alternativt sedumskott som sås på plats.

Fördelarna med Diacell 

 • Driftsäker och robust grön taklösning
 • Lätt uppbyggnad
 • Erosionssäkrad lösning
 • Varierat uttryck med stor biologisk mångfald
 • Bra vattenfördröjning
 • 25 års produktgaranti
 • Växtgaranti vid korrekt underhåll

 

Brandgodkänt

 • BGreen-it DiaCell är brandklassat till klass BROOF (t2)

Teknisk data

Systemtjocklek 80 mm
Material, geoceller LDPE återvunnen plast
Vikt, vattenmättat ca. 100 kg/m​²
Vattenretention av årlig nederbörd ca. 50 %
Max. vattenabsortion ca. 30 l/m²
Brandtestat enligt BRoof (t2)
Dränering koefficient C = 0,11

 

Underhåll av gröna tak

 • 13A Diacell
 • 13B Diacell
 • Få svar på de vanligaste frågorna gällande BGreen-it gröna tak.

  1. Behöver vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen på ett BGreen-it grönt tak ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. Det gröna taket kräver därmed minimalt underhåll då vegetationen består av extremt torktåliga och motståndskraftiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Dock kan det i mycket torra perioder vara nödvändigt med vattning på grund av takets mycket tunna uppbyggnad.

  2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Det beror mycket på omgivningen och planteringsmetod. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat direkt efter utläggning. Väljs sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.


  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Huvudblomstringstiden för den klassiska sedumtillväxten är från april till juli. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är i vita, gula, rosa, röd och blå nyanser, men både före och efter blomningsperioden är taket också vackert.

 • Geoceller och geonät ska etableras och installeras utan att fästas i membranet. Ecoraster och geonät fungerar här också som friktionslager.  

  Sedumtaket BGreen-it DiaCell är designat så att exempelvis sadeltak inte behöver kanter för att hålla uppe vikten av taket. Systemet bär nämligen sig själv då det ligger över takryggen, som sadeln på en häst.

  BGreen-it DiaCell sedumtak till sluttande ytor kräver vanligtvis ingen extra installation av bevattningsfunktioner.

Ladda ner

 • Planeringsvägledning för gröna tak

 • Se alla våra broschyrer, datablad samt tekniska ritningar

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referensprojekt

Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här