Sedum1182x688px

BGreen-it Sedum 100/150 grönt tak

Vår BGreen-it Sedum-lösning ger ett vackert och frodigt grönt tak

Ett komplett system för gröna tak med goda klimategenskaper

Systemet är ett flerskiktssystem som innehåller en vattenhållande skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarplattor, filterduk samt ett mineralbaserat jordsubstrat för torktåliga växter.

BGreen-it Sedum 100/150 används som grönt tak på byggnader med tak som har en lutning på max. 10o. Lösningen används när det önskas ett frodigt och varierat grönt tak med stor biodiversitet som blommar i olika färger under säsong.

Med ett jordsubstratlager på 10 cm ger BGreen-it Sedum möjlighet för att ge det gröna taket ett extra frodigt utseende som samtidig ökar den biologiska mångfalden och upptar över 50 % av den årliga nederbörden. Till och med i torra perioder kommer taket att vara grönt och frodigt.

Ett BGreen-it sedumtak förbättrar byggnadens klimategenskaper, vattenretention och ökar membranets livslängd. Dessutom skapar det gröna taket utrymme för naturen i städerna och ökar byggnadens estetiska värde. Det gröna taket är inte lämpligt att vistas på men tål belastning under underhållsarbete.

Sedum 100 - 150

Fördelar med ett BGreen-it sedumtak 100/150

 • Medellätt konstruktion
 • Varierat uttryck
 • Möjlighet för sedumplantor kombinerat med gräs och örter
 • God vattenretention
 • Biologisk mångfald
 • Växtgaranti vid korrekt underhåll

Brandklassat till klass BROOF (t2)

Underhåll av det gröna taket

  • ​​​​​​​30 mm BG Sedummatta eller BG Sedumpluggar
  • 40 - 70 mm SEM jordsubstrat  
  • 150 g VLF150 filterduk
  • 25 mm dränering- och vattenreservoar, Diadrain 25H
  • 300 g skyddsduk, VLU300
  • Vatten- och rothämmande membran av rotspärrande tätskikt eller vanligt tätskikt + LDPE 0,4 mm rotspärrsfolie

  • Vikt, vattenmättat ca. 100-150 kg/m​²

  • Systemtjocklek från 95 mm - 135 mm

  • Vattenretention av årsnederbörd ca. 60 %

  • Max. vattenabsortion ca. 40-55 l/m²

  • Dräneringskoefficient (på en 10 års period) 0,33 φ

 • Få svar på de vanligaste frågorna om BGreen-it Sedumtak.

  1. Ska vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. BGreen-it sedumtaket kräver därför minimalt underhåll, då vegetationen består av extremt torktåliga och härdiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Under långvariga torrperioder är dock bevattning nödvändig på grund av takets mycket tunna struktur.

  2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Hur lång tid det tar att etablera vegetationen på ett BGreen-it grönt tak beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat strax efter utläggning medan sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.

  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Huvudblomstringstiden för klassisk sedumtillväxt är från april till juli. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna består av vita, gula, rosa, röd och blå nyanser, men taket är vackert både före och efter blomstringsperioden.

Ladda ner

 • Planeringsvägledning för gröna tak

 • Se alla våra broschyrer, datablad samt tekniska ritningar

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referensprojekt

Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här