Sedum Light 3000X1000px

BGreen-it Sedum Light

Sedum Light för ett enhetligt, lätt och snyggt sedumtak

Det gröna BGreen-it Sedum Light-taket används på tak med taklutning på maximalt 25o när du önskar ett lätt tak med låg artsvariation.

BGreen-it Sedum Light består av två komponenter; en vattenhållande filtduk och en BG Premium sedummatta

Detta gör installationen snabb och effektiv. Efter etablering anpassar sedumplanteringen sig till rådande förhållanden och så småningom dominerar de två-tre starkaste arterna. Den extensiva takvegetationen är inte lämplig för att beträdas eller användas aktivt, men sedumväxterna tål att belastas under underhållsarbete. BGreen-it Sedum Light kräver inte rotspärrsfolie eller rothämmande takpapp om det finns en underhållsplan på taket.

Fördelar med ett BGreen-it Sedum Light grönt tak

 • En mycket lätt konstruktion
 • Enhetligt uttryck
 • Färdigt sedumskikt efter utläggning
 • Minimalt underhåll
 • Växtgaranti vid korrekt underhåll

Underhåll av BGreen-it Sedum Light grönt tak

Teknisk data

Systemtjocklek 40 mm
Material, vattenhållande duk PP/PES
Vikt, vattenmättat 45 kg/m2
Vattenretention av årlig nederbörd ca. 40 %
Max. vattenabsortion ca. 20 l/m2
Brandtestat enligt BRoof (t2)
 • De vanligaste frågorna BGreen-it Sedum Light gröna tak.

  1. Behöver vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas, dock kan det i mycket torra perioder vara nödvändigt med vattning på grund av takets mycket tunna uppbyggnad. Ett sedumtak kräver minimalt underhåll, då vegetationen består av extremt torktåliga och härdiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Plantorna har en hög regenerationsförmåga.

  2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Det gröna takets etableringsperiod beror mycket på omgivningen och planteringsmetod. Väljs sedummattor ser du ett färdigt resultat direkt efter utläggning. Väljs sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.

  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Huvudblomstringstiden är från april till juli. Genom att välja andra blommor kan blomstringstiden förlängas. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum Light grönt tak. Färgerna är normalt vita, gula, rosa, röd till blå, men även före och efter blomningsperioden håller sig taket vackert.

Ladda ner

 • Planeringsvägledning för gröna tak

 • Ladda ner konstruktionsritningar till BGreen-it

Opbygning Svensk

Uppbyggnad av Sedum Light

30 mm BG sedummatta
Vattenhållande dräneringsduk 1200 g/m²
Vattentätt membran

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referensprojekt

Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här