Bgreen It Sedumbakker 900X900px 1

BGreen-it Sedumbackar

Sedumtak - enkelt och snabbt med sedumbackar

Ett allt-i-ett-system för etablering av ett sedumtak. EPD på lösningen.

Sedumbackarna är ett allt-i-ett system som innehåller alla komponenter som ett sedumtak behöver - allt i en och samma produkt: Dränerings- och vattenreservoar, speciellt lättviktssubstrat och ett färdigt sedumväxtskikt. BGreen-it Sedumbackar läggs ut direkt på takmembranet, skjuts upp mot varandra och ger ett färdigetablerat grönt tak i ett svep.

Brandtestade
BGreen-it Sedumbackar är brandtestade enligt BROOF (t2)

Användas på tak från 0 - 25o 
Sedumbackarna kan användas på tak från 0 - 25o och är idealiska när det önskas en hög artvariation, trots att taket tål en begränsad vikt. Backarna är tillverkade av återvunnen 100 % PET-plast vilken är mycket motståndskraftigt mot exponering av värme och kyla.

Fördelar med sedumbackar

 • Ett färdigetablerat sedumskikt från start
 • EPD på produkten
 • En lätt uppbyggnad - 15 års funktionsgaranti
 • Enkel och snabb montering och varierat uttryck
 • Ett färdigetablerat sedumskikt från start
 • God vattenuppsamlare och biologisk mångfald
 • Växtgaranti vid korrekt underhåll
 • Tillverkad i Danmark av PET 100 % återvunnen plast
 • Takeback-service; vi återvinner kasserade plastbackar

Underhåll

Belastning

Det extensiva taket är inte lämpligt att beträda, men sedumplantor klarar belastning under underhållsarbete. Rotspärrsfolie eller rothämmande tätskikt kan exkluderas under BGreen-it Sedumbackar om det finns en underhållsplan för taket.

Vi vill vara en del av den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin är och kommer vara en viktig del av vår framtid. Därför har vi möjlighet att erbjuda en TAKEBACK-service av sedumbackarnas komponenter när de av olika anledningar inte längre uppfyller sitt syfte. Kanske ska byggnaden rivas eller taket renoveras.

Plastbackarna är tillverkade av 100 % återanvändbar plast och kan därmed återvinnas i en ny plastproduktion. Jordsubstrat och sedumplantor åtskiljs enkelt från plastbacken och kan därmed ingå i den framtida framställningen av jordsubstrat. Det innebär att allt material som används till tak med sedumbackar kan användas i den cirkulära ekonomin om och om igen.

Ladda ner

 • BGreen-it Sedumbackar - Broschyr

 • BGreen-it Sedumbackar - Tekniskt datablad

 • EPD BGreen-it Sedumbackar

  EPD tillägg till BGreen-it Sedumbackar

 • Planeringsvägledning till gröna tak och takträdgårdar

  BGreen It Sedumbackar - Skötsel och Underhållsplan

 • Ladda ner konstruktionsritningar till BGreen-it gröna tak

Instruktionsguide BGreen-it sedumbackar

I denna instruktionsfilm berättar anläggningsträdgårdsmästare med specialitet inom gröna tak, Jesper Staal, om de många viktiga aspekter som du behöver känna till i förhållande till etablering av ett grönt tak.

Sedumtak BG Byggros sedumbackar

Referensprojekt

Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

Sedumbackar etableringsguide

Sedumbackarna är ett allt-i-ett system som innehåller alla komponenter som ett sedumtak behöver; dränerings- och vattenreservoar, speciellt lättviktssubstrat och ett färdigt sedumväxtskikt.

Sedumbackar Byggvarumbedömningen

Rekommenderad av Byggvarubedömningen

BGreen-it Sedumbackar är märkt som rekommenderad av Byggvarubedömningen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag