Groenne Taghaver 1182X688

BGreen-it Ytarmering

Fina lösningar till armerade arealer på takträdgårdar, takterrasser och bjälklag

En takterrass eller takträdgård gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett praktiskt uterum

Här kan rekreationsmöjligheter skapas som motsvarar de som finns på marknivå. När det handlar om intensiva tak kan rekreation med gångvägar och terrasser kombineras med planterade områden. Detta kan utföras på flera sätt.

 

Planering av gångvägar och terrasser på två vis

Beläggningsytor utförs antingen med distansfötter som står direkt på det vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak), eller också läggs en dräneringsmatta ut på det vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak) och ovanpå detta läggs ett lager bergkross som gangväg.

En intensiv takträdgård etableras normalt på ett omvänt tak där isoleringen är placerad ovanpå det vattentäta membranet och skyddar detta. Detta kräver extra uppmärksamhet och fokus på korrekt dränering.

Etablering på distansfötter på omvänt tak

Vid etablering på distansfötter på ett omvänt tak sker dränering obehindrat ovanpå isoleringsskiktet mellan distansfötterna. För att säkerställa att nersipprande vatten i isoleringen även dräneras läggs en dräneringsmatta mellan det vattentäta membranet och isoleringsskiktet, om detta inte är en dräneringsisolering som till exempel Pordrän.

Etablering på skikt av stenkross

Vid ytarmering som etableras på stenkross placeras en dräneringsmatta under skiktet av stenkross. Om isoleringsskiktet inte är dränerande bör det läggas ut en dräneringsmatta både ovanpå och under isoleringsskiktet.

Fakta om ytarmering på gröna tak

 • Stabila terrasser, stigar och brandvägar
 • Kan etableras på semi-intensiva och intensiva tak
 • Konstruktion på bergkross eller på justerbara distansfötter
 • Valfri beläggning: trä, asfalt, gummi och grus
 • Komplett avvattnings- och dräneringssystem
 • Få svar på de vanligaste frågorna gällande BGreen-it gröna tak.

  1. Ska vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen på ett BGreen-it grönt tak ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. Det gröna taket kräver därmed minimalt underhåll då vegetationen består av extremt torktåliga och härdiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Dock kan det i mycket torra perioder vara nödvändigt med vattning på grund av takets mycket tunna uppbyggnad.

  2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Det beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat direkt efter utläggning. Väljs sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.


  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Huvudblomstringstiden för den klassiska sedumtillväxten är från april till juli.  Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är i vita, gula, rosa, röd och blå nyanser. Taket är också vackert både före och efter blomstringssässongen.

Ladda ner

 • Planeringsvägledning för gröna tak

 • Se alla våra broschyrer, datablad samt tekniska ritningar

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referensprojekt

Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här