Indgangs Billede

Färdig ängsmatta

Färdiga ängsmattor för marktäckare och gröna tak

Skapa en naturlig och trevlig miljö där bin och andra insekter surrar gemytligt

Ängsmattan är enkel att etablera och du slipper vänta alltför länge på att se färdiga resultat. Precis som den vanliga ängen sköter sig växterna själv och ingen regelbunden bevattning och gödning krävs.

Dessa insekter kan du se vid sommarängen: fjärilar, skalbaggar och steklar.

Önskar du en matta i Simrishamn, Växjö eller Falun? Vi kan erbjuda ängsmattor som passar klimatet och markkvaliteten i Sveriges avlånga land. Oavsett om det gäller våtmark, sandjord eller trädgårdsytor. Mattan kan också anpassas efter terrängen, exempelvis sluttande mark och platta fält. 

Våra kunder brukar efterlysa ängsvegetation vid skolor, i bostadsområden, golfbanor, stadsparker och trafikmiljöer för att nämna några exempel.

Färdig ängmatta till marktäckare och gröna tak

Fördelar med ängsmatta

 • Svenska växtarter
 • Lätthanterlig tack vare kokoksstommen
 • Snabb etablering
 • Enkel att underhålla
 • Ökar pollineringen i området
 • Få vacker växtlighet snabbt

Mer om ängsmattan

Ängsmattan är förodlad på en stomme av kokosfibrer. Den nedbrytbara stommen har dubbel armering av nylonnät (12gr/kvm) och en stomme av fleece. Du får substrat, sedummatta samt sedumskott, gräsfrö och blom-örtfrö. 

TEKNISK INFORMATION 

Tjocklek – ca 30 mm 

Vikt ca – 20-35 kg 

Bredd – 1 meter. 

Längd standard – 1.2 meter. 

Så etablerar du ängsmattan

- Vegetationsmattorna ska läggas ut senast 24 timmar efter att de levererats till dig

- Om detta inte är möjligt ska mattorna läggas ut på dränerad mark eller liknande 

- Vegetationsmattorna alstrar värme eftersom de är paketerade på pall vilket medför att nedbrytningssprocessen startar. Då blir mattorna/växterna snart obrukbara om de inte används.

- Ska lyftas med minst 2 lyftpunkter så att de inte går av 

Vilka artvarianter finns det?

Du kan välja mellan ett flertal artrika ängsmattor som passar olika marktyper och klimatförhållanden.

 • Stomme av kokosfibrer och fleece som kan brytas ner i naturen delvis. Du får substrat, sedummatta, sedumskott och fröblandning med 30st perenner. 

  Vilken sorts vegetation kan jag förvänta mig på torrängsmattan?

  Röllika, Färgkulla, Blåklocka, Brödnejlika, Skattnäva, Gulmåra, Rödfibbla, Prästkrage, Berglin, Klippnejlika, Praktbrunört, Knölsmörblomma, Såpnejlika, Backglim, Timjan, Blåsvingel, Gräslök, Brittsommaralster, Väddklint Smultron, Backnejlika, Stinknäva, Gråfibbla, Gulsporre, Kungsmynta, Femfinger, Brunört, Pimpernel, Kvastglim  Backtimjan, samt 4-5 sorters sedum.

 • Passar de flesta torra och friska marktyper och bjuder på en stor variation av växtarter som anpassar sig till de lokala förhållandena.

  Vilken sorts vegetation kan jag förvänta mig på svenskängsmattan?

  Örter: rölleka, liten och stor blåklocka, rödklint, brudbröd, gulmåra, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, sommarfibbla, prästkrage, gulsporre, käringtand, rödkämpar, gullviva, smörblomma, bergssyra, mandelblom, tjärblomster, klätt, blåklint, kornvallmo, vitklöver.

  Gräs: rödven vårbrodd, kamäxing, rödsvingel, fårsvingel, luddhavre.

 • Lämplig för infiltrationsytor och översilningsytor, samt dikesbottnar och fuktigare områden nära dammar och vattenmiljöer.

  Vilken sorts vegetation kan jag förvänta mig på fuktängsmattan?

  Örter: nysört, strätta, kabbeleka, ängsbräsma, hampflockel, älgört, humleblomster, fyrkantig johannesört, gökblomster, videört, fackelblomster, brunört, smörblomma, rödblära, läkevänderot, smörboll vitklöver.

  Gräs: ängskavle, darrgräs, kamäxing, tuvtåtel, ängssvingel, rödsvingel, blåtåtel.

Ladda ner

 • Produktblad Ängmattor

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag