Drift och underhåll

Drift och underhåll

- Fullständig säkerhet med omfattande övervakning

En grön vägg kräver skötsel och konstant uppmärksamhet på huruvida fuktigheten är tillräcklig. BGreen-it Vertical är därför en totallösning med ett detaljerat drift- och underhållsavtal, där väggens fuktighet och växttillväxt övervakas genom inbyggda sensorer. Bakom kulisserna sitter ett specialiserat backoffice-team och övervakar väggens tillstånd.

I driftavtalet finns särskilt fokus på att säkerställa väggens hälsa under alla årstider – och alla tänkbara scenarier med avseende på vatten och frost har beaktats. Allt detta ger byggherren fullständig trygghet, eftersom väggen är fullständigt övervakad. På så sätt finns inget driftansvar för byggherren.

BG BYGGROS 090822 Kontormiljø 2 (1)

Specialiserat Backoffice-team

- från design till drift

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!