Fördelar för staden

Fördelar för staden

- natur, mångfald, regnvatten, folkhälsa

Det levande fasadsystemet utgör en helt ny naturyta till förmån för mångfalden i städerna. Växtkombinationen kan skapas med målet att ha blomstrande växter under hela säsongen, som stödjer pollinerande insekter – tillsammans med städsegröna växter som stödjer stadens småfåglar.

Genom växttillväxten bidrar det integrerbara systemet till att minska stadens buller och rena luften från damm och förorenande partiklar, samtidigt som växterna tar upp koldioxid direkt från luften. Dessutom ger det en grön och levande dimension till stadens gatubild, vilket bidrar till ökat välbefinnande för samhällets invånare.

Fasadssystemet bygger på naturliga material som är specifikt utformade för att lagra koldioxid och stödja växttillväxten. Regnvatten från taket kan integreras i systemets bevattningssystem. På så sätt skapas samma förhållanden som i naturen, fast i en vertikal trädgård.

Se mer om utvecklingen av BGreen-it Vertical

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!