Frontmaterial

Frontmaterial

Frontplattorna har samma utseende som traditionella ventilerade fasader och kan därför ingå i samma arkitektoniska design som eventuella intilliggande traditionella fasader. Paletten är bred och helt unik i kombination med växter.

Under vinterperioden kommer de vackra skiffer- eller tegeltyperna att bli mer synliga i takt med att perennerna drar sig tillbaka för vintern – om man väljer en växtkombination som stödjer detta.

Natural slate

SILVER WHITE
Silver white
CLOUDED BAY
Clouded bay
BARCELONA PLAIN
Barcelona plain
DIAMOND BLACK
Diamond black
AUTUMN
Autumn

Tile

White
White
Black
Black
Dark Grey
Dark grey
Grey
Grey
Blue
Blue
Brown
Brown
Nordic Red
Nordic red
Dark Red
Dark red
Yellow
Yellow

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!