Stor designfrihet

Stor designfrihet

Skapa identitet genom vision och uttryck

Fasadssystemet byggs upp av ett växtelement och ett valfritt frontmaterial. Det gör det möjligt att styra fasadens uttryck genom valet av frontmaterial i kombination med växtdesign.

Oavsett om det är städsegröna växter som är frodiga och konstanta året runt, eller om det är perenner som drar sig tillbaka på vintern och avtäcker mer av det underliggande frontmaterialet, kan byggnadens uttryck designas efter smak och behov.

Fasaden kan designas för att utstråla en särskild look eller identitet, men designprocessen kan också drivas av en önskan om ökad biodiversitet eller en metod för att använda regnvatten från taket.

 

Se mer om utvecklingen av BGreen-it Vertical

Grøn Væg

På så sätt kan byggnadens uttryck formas enligt önskemål och uttrycka byggnadens identitet.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!