Växtkoncept

Växtkoncept

Växtkombinationerna i fasadsystemet har designats och testats av landskapsarkitekter och trädgårdsmästare, med fokus på att hitta robusta och hälsosamma arter för estetiskt och årstidsvarierande planteringar.

Evergreen

Evergreen

Hög andel städsegröna perenner, gräs och buskar. Fasaden med detta koncept kommer att vara grön och levande, med ett enhetligt frodigt utseende under hela året. Enstaka blommor och bärplanteringar. Städsegröna buskar ger skydd och möjlighet till sångfåglar att bygga sina bon. Växtkombinationen kommer endast att exponera frontmaterialen i mindre utsträckning under vintern.

Forest Edge

Forest Edge

Extra grön och frodig med saftiga och synliga bladstrukturer. Växtkombinationen fokuserar på bladformer som skapar struktur och fångar ögat, vilket ger en lugnande känsla. Ormbunkar, storbladiga perenner och små buskar skapar det karakteristiska uttrycket.

Grassland

Grassland

Ljus och luftig växtkombination med gräs och perenner. De karaktäristiska lätta gräsen med sina vajande ax skapar en naturlig och levande känsla när de böljar i vinden.

Enstaka blommor under sommarmånaderna och ax som fungerande vinterståndare.

Low Maintenance

Low maintenance

Enkel och välfungerande kombination med kompakta och robusta perenner, buskar och gräs. Övervägande av långsamtväxande städsegröna arter.

Måttlig blomning under sommarmånaderna. Växtkombinationen kommer endast att exponera frontmaterialen i mindre utsträckning under vintern.

Summer Bloom

Summer Bloom

Blomstrande och frodig. En växtkombination som lyser av sommar och sol under de varma månaderna och skapar blickfång. Övervägande perenner och några gräs. Sommar- och vinterperioderna kommer att kontrastera varandra, eftersom växtkombinationen kommer att gå in i en vintervila och exponera det valda frontmaterialet.

Biodiversity

Biodiversity Insect

Flora och fauna går hand i hand med denna växtkombination. Blommande och bärbärande växtarter som tillsammans ger en lång blomningstid, säkerställer föda för insekter och bär åt fåglar. Små buskar skapar naturliga häckningsmöjligheter för sångfåglar.

Biologisk mångfald kan ytterligare stödjas med biodiversitetselement som fågelholkar, insektshotell, fladdermuslådor m.m.

Kamilla 5

Med hjälp av vägledning från växtkonsulten för Vertical anpassas växtkombinationerna till projektets ljusförhållanden inom de angivna växtkoncepten.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!